بروزرسانی و ارتقا نرم افزار، نسخه جدیدی از نرم افزار است که تغییر یا پیشرفت قابل توجهی نسبت به نسخه فعلی شما دارد. یکی از مهمترین دلایل بروزرسانی این است که شرکت شما نیاز به تغییرات اساسی و اضافه کردن فرایندهای جدید دارد و نسخه فعلی نرم افزار شما عملکرد لازم جهت برآورده کردن نیازهای کسب و کار شما را ندارد. در واقع همزمان با رشد شرکت لازم است سیستم شما نیز در جهت اضافه شدن عملکردها و ظرفیت های جدید ارتقا یابد.

نکته ای که میبایست در ذهن داشته باشید تفاوت بین بروزرسانی (Update) و ارتقا (Upgrade) میباشد. بروزرسانی شامل تغییرات کوچک از قبیل اضافه شدن عملکردهای خاص یا رفع اشکالات سیستم میباشد. ولیکن ارتقا شامل تغییرات عمده ای میباشد که جایگزین عملکردهای منسوخ شده سیستم فعلی می شود و ویژگی های جدید را به همراه دارد.

 

هدف از بروزرسانی SAP

ارتقا نسخه SAP به لحاظ تغییرات استراتژیکی و عملیاتی می تواند یک تصمیم بسیار مهم باشد ولیکن در بسیاری از موارد به نسبت میزان مشکلات و تغییرات مورد نیاز، اینکار می تواند تاثیرات فوق العاده ای را برای شما به ارمغان آورد. هر سازمان میتواند دلایل مختلفی برای ارتقاء سیستم SAP خود داشته باشد ولیکن نکته حائز اهمیت این است که شما میبایست شرح مفصل و شفافی از نیازمندیها و انتظارات خود را از یک بروزرسانی تهیه نمایید.

 

مهمترین دلایل ارتقا SAP

 • دسترسی به قابلیت های جدید که در نسخه فعلی شما وجود ندارد
 • دستیابی به ویژگی هایی که در حال حاضر از طریق توسعه در نسخه فعلی ایجاد کرده اید
 • صرفه جویی در زمان، منابع و هزینه از طریق حذف توسعه های بیش از حد و مکرر
 • افزایش بهره وری از طریق فرایندهای بهبود یافته
 • افزایش کارایی فنی و عملکردی سیستم

 

در این راستا شرکت ایران فاوا گسترش به منظور ارتقا سیستم SAP، گامهای زیر را مد نظر قرار می دهد:

 • ارزیابی میزان عملکرد سیستم SAP موجود
 • تحلیل وضعیت موجود، مشکلات و نیازمندیها
 • شناسایی ریسکهای احتمالی حین ارتقا یا پس از آن
 • تخمین زمان، منابع و فعالیت های مرتبط با پروژه بروزرسانی
 • ارائه متدولوژی و مسیر راه جهت انجام پروژه
 • بهبود برنامه ها و توسعه های انجام شده و انتقال آنها درصورت نیاز
 • فعالیتهای فنی مرتبط با بروزرسانی سرورهای SAP
 • انتقال داده

 

خدمات ما در حوزه ارتقا و بروزرسانی SAP