امروزه مسأله دانش تخصصی از چنان ویژگی برخوردار است که اهمیت و ارزش آن بر اهل علم و فن پوشیده نیست و خوشبختانه در کشورمان نیز، مسئله دانش با سرعت نسبتاً خوبی همپاي دیگر کشورها روبه افزایش است ، به طور معمول هرگاه از فن آوري جدیدي استفاده شود نیاز به آموزش مطرح می شود. از سوي دیگر حیات سازمانها تا حدود زیادي بستگی به مهارت ها و آگاهی هاي مختلف کارکنان دارد و هرچه این مهارت ها به هنگام و بهینه باشند، در ارتقا سطح کارآیی و اثربخشی سازمان سهیم می باشند. 

مرکز آموزش شرکت ایران فاوا گسترش با تمرکز خود بر ارائه آموزش هاي تخصصی مرتبط با حیطه های فعالیتی SAP تاسیس و تلاش می نماید موضوعات علمی مرتبط و به روز دنیا را به صورت کاملا کاربردي و درچارچوب  SAPپودمان هاي آموزشی خود ارائه نماید.

این شرکت با تجهیز یک سالن آموزشی با ظرفیت مجموعاً 40 نفر و تجهیزات کامل و قابلیت اتصال Citrix و نیز کار با آخرین نسخه آموزشی سرور محلی IDES که کاملاً براي اجراي مثال هاي دور ه هاي آموزشی SAP پیکربندی شده و نیز کلیه ابزارهاي مورد نیاز آموزش، محیط مناسبی را براي برگزاري دوره هاي آموزشی SAP و تخصصی صنعت، فراهم نموده است و افتخار برگزاري دوره هاي تخصصی در این حوزه به طیف وسیعی از شرکت ها، سازمانها ، ادارات و موسسات دولتی و خصوصی را در کارنامه خود ثبت نموده است.

 

خدمات ایران فاوا گسترش در حوزه آموزش SAP

  • برگزاری دوره های آموزشی استاندارد SAP بصورت عمومی و خصوصی
  • برگزاری دوره های آموزشی بصورت خاص و به درخواست مشتری
  • ارائه مدرک داخلی شرکت ایران فاوا گسترش در پایان دوره
  • ارائه دوره های آموزشی SAP در محل شرکت ها و سازمانها
  • همکاری با فراگیران ممتاز در پایان دوره
  • برگزاری تور بازدید از محل مشتری و پروژه های در حال اجرا
  • برگزاری همایش و سمینارها

 

دوره های استاندارد SAP

دوره های آموزشی استاندارد SAP در دو حوزه مقدماتی و تخصصی برگزار می شود. در حوزه مقدماتی، دوره مورد درخواست با طول مدت کمتر و بصورت Overview ارائه می گردد. متقاضیان پس از گذراندن دوره مقدماتی، میتوانند نسبت به گذراندن دوره تخصصی اقدام نمایند. در دوره تخصصی، مطالب مطابق با سرفصل آموزشی SAP و شامل جزئیات و مثال های کاربردی ارائه خواهد گردید. در ادامه با فهرست دوره های استاندارد SAP آشنا شوید:

 

نوع دوره عنوان دوره طول دوره محتوا
مقدماتی SAP Overview 3 days SAP01
SAP FI 2 days SAP Financial Accounting
SAP CO 2 days SAP Financial Management
SAP MM 3 days SAP Material Management
SAP SD 3 days SAP Sales and Distribution
SAP PP 3 days SAP Production Planning
تخصصی مالی AC010 5 days Business Processes IN Financial Accounting
AC040 3 days Business Process in Management Accounting ( Controlling)
PLM 200 3 days Business Processes in Project Management
تخصصی لجستیک SCM600 5 days Business Process in Sales Management
PLM 100 4 days Business Processes in Life-Cycle Data Management
PLM 400 5 days Business Processes in Quality Management
HR 050 5 days Business Processes in Human Capital Management
SCM 500 5 days Business Process In Procurement
SCM 601 3 days Business Process in Logistic Execution
تخصصی برنامه نویسی TAW10 15 days ABAP Workbench Fundamentals