تحلیل، نیاز سنجی و ارائه راهکارهای فرآیندی

شرکت ایران فاوا گسترش با برخورداری از تجربه انجام بزرگترین پروژه های مشاوره و اجرای  ERP در سطح کشور و همچنین بهره‌مندی از منبع دانشی مربوط به کلیه فرآیندهای اصلی کسب و کارها، تیم متخصص  و مجرب و بانک اطلاعاتی شاخص های عملکرد فرآیندی در سازمان های با ابعاد مختلف، می‌تواند خدمات ویژه‌ ای در این زمینه به شرکتها و سازمانها ارائه دهد.

مهمترین خدمات قابل ارائه در این زمینه:

  • سازماندهی و تشکیل تیم‌های تحلیل و مدلسازی فرآیندها
  • شناخت وضعیت موجود و اندازه‌گیری اولیه بلوغ فرآیندی
  • شناخت و مدل‌سازی فرآیندهای کسب و کار
  • تدوین شناسنامه و نقشه فرآیندها
  • تدوین مکانیزم پایش، اندازه‌گیری و بهبود فرآیندها
  • ساخت و اجرای فرآیندها منطبق با فرآیندهای مدلسازی شده
  • تحلیل سطح بلوغ نهایی