خدمات پشتیبانی و نگهداری سیستم ها

ارائه خدمات پشتيباني و نگهداري نرم افزار در ادامه استقرار و را اندازي  سيستم ها و به منظور حفظ کارائي سيستم ها و تداوم سرويس دهي آنها بوده که در قالب قراردادهاي نگهداري و پشتيباني، شامل موارد زير ميگردند:

  • برپا نگهداشتن نرم افزار و رفع اشکالات بوجود آمده جهت بهره برداري مطلوب
  • انجام تدابير ضروري به منظور حفظ و نگهداري اطلاعات و ذخيره سازي مطمئن آنها
  • ارايه آخرين ويرايش هاي نرم افزارکه توسط تيم فني طراحي و پياده سازي ميگردد و نصب و راه اندازي اين ويرايش ها برروي کامپيوترهاي کارفرما
  • انجام عمليات تکميلي و ارتقاء نرم افزار به منظور پاسخگوئي به نيازهاي جديد

شرکت ایران فاوا گسترش با حفظ چرخه‌ی حیات محصولات و پل ارتباطی پایدار با مشتریان، تلاش می‌کند تا بستر لازم برای استفاده‌ی کامل‌تر از راهکارها و امکانات نرم‌افزاری را برای مشتریان فراهم آورد.