موسسه ملی فناوری و استانداردها (NIST) رایانش ابری را اینگونه تعریف می کند: رایانش ابر ، مدلی است برای فراهم کردن دسترسی آسان بر اساس تقاضای کاربر از طریق شبکه به مجموعه ای از منابع رایانشی قابل تغییر و پیکره بندی، که این دسترسی بتواند با کمترین نیاز به مدیریت منابع و یا نیاز به دخالت مستقیم سرویس دهنده، فراهم گردد.

  • کاهش هزینه زیرساخت تکنولوژی
  • راه اندازی سرویس های مجازی جدید در کمترین زمان ممکن
  • انعطاف پذیری
  • امنیت
  • عدم وابستگی به موقعیت و وسیله
  • پشتیبان گیری و بازیابی
  • به روز رسانی خودکار سرویس ها
  • کاهش نیازهای زیربنایی
  • حذف دغدغه سخت افزار