• ارائه مشاوره جهت تهیه LOM با توجه به نیازهای کارفرما
  • تهیه، نصب و راه اندازی انواع سرورهای فیزیکی
  • ارتقاء سخت افزاری و به روزرسانی Firmware سرورها
  • انجام تنظیمات مورد نیاز جهت نصب سیستم عامل سرورهای فیزیکی
  • نصب و پیکره بندی انواع سیستم عامل و Hypervisor بر روی سرورها
  • گارانتی سرورهای ارائه شده در مدت زمان تعیین شده
  • خدمات تعمیر و نگهداری سرورها
  • PM دوره ای سرورهای فیزیکی
  • ارائه لایسنس های مورد نیاز