• ارائه مشاوره جهت تهیه LOM و خرید تجهیزات شبکه مرکز داده
 • مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی Passive و Active شبکه مرکزداده با رعايت اصول و استانداردهای بین المللی
 • طراحی و پیاده سازی سرویس های زیرساختی شبکه (DHCP، DNS، و…)
 • ارائه خدمات طراحی و پیاده‌سازی شبکه مرکز داده بر مبنای فناوری (Cisco Nexsus)FCoE
 • مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی زیرساخت Structured Cabling
 • پیاده‌سازی بسترهای ارتباطی مبتنی بر فیبر نوری
 • مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی دسترسی به WAN برای سازمان‌های بزرگ
 • طراحی و پیاده‌سازی راهکارهای کنترل پهنای باند در مراکزداده
 • طراحی و اجرای پروژه‌های صدا، تصویر و داده بر روی بستر اينترنت
 • طراحی پلان‌های مدیریت متمرکز شبکه
 • اشکال‌زدايی و رفع عیب در شبکه‌های بزرگ
 • مميزی و مستندسازی شبکه
 • ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات شبکه