سامانه ارزیابی عملکرد مدیران:

فرآیند رهبری به عنوان یکی از فرآیندهای اصلی و اثرگذار در تأمین اهداف استراتژیک هر سازمان می‌‏باشد. هدف اصلی این حوزه را می‌توان در ایجاد بسترهای مناسب برای جذب و استخدام، جبران خدمات، ارزیابی عملکرد و پرورش و توسعه رهبران سازمانی بیان نمود. سامانه مدیریت توسعه رهبری (LDS) شرکت ایران فاوا گسترش با بهره‌گیری از تجربه بیش از 15 سال کار مطالعاتی و اجرایی در گروه صنعتی ایران خودرو در حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت توسعه رهبری و با بکارگیری نوین‌‏ترین فرآیندهای رهبری تولید شده است.

فرآیندهای رهبری بکار رفته در این سامانه برای اولین بار در سطح کشور مورد استفاده قرار گرفته و با اثبات عملی آنها در گروه صنعتی ایران خودرو، بسیاری از آنها پس از طرح‏‌ریزی و اجرا در سازمان‌های بزرگ دیگری نیز استفاده شده است. از آنجایی که مهم‌ترین نیاز هر سامانه مدیریت توسعه رهبری برای ایفای نقش خود، اطلاعات مناسب جهت تصمیم‌گیری است، راهکار LDS شرکت ایران فاوا گسترش در جهت پاسخگویی به این نیاز فرآیندهای زیر را به منظور نیل به اهداف مدیران ارشد سازمان تولید نموده است: