سامانه مدیریت ایاب و ذهاب سازمانی

پیشرفت تکنولوژی در عرصه های مختلف همواره در جهت کاهش هزینه ها و توسعه کسب و کار و همچنین مدیریت پذیری فرآیندهای سازمانی بکار گرفته شده است. موضوع مکانیزه نمودن مدیریت ایاب و ذهاب پرسنل نیز به عنوان کسب و کار زیرساختی هر سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. شرکت ایران فاوا گسترش به عنوان یک شرکت دانش بنیان در زمینه سیستمی نمودن کسب و کارهای سازمانی، سامانه مدیریت ایاب و ذهاب پرسنل سازمانی را طراحی و تولید نموده است. این سامانه با هدف مکانیزه نمودن کلیه بخشهای مرتبط با کسب و کار ایاب و ذهاب پرسنل طراحی شده است و از تعریف خودرو و راننده و ایستگاه و سرویس و … تا سفارش گذاری سرویس و کنترل بلیط مسافر و … در این سامانه بطور سیستمی پیاده سازی شده است.