مشاوره جهت توسعه نرم افزار

شرکت ایران فاوا گسترش با بیش از 14 سال سابقه در زمینه تحلیل فرآیندها و نیز پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)، یک مشاور حرفه ای قابل اعتماد برای بنگاه های اقتصادی و سازمان های ایرانی است و به آنان کمک می کند تا بتوانند بهترین انتخاب ممکن (Best Practice) را در خصوص سیستم های اداری داشته باشند. معیارهای اصلی مورد نظر شرکت برای انتخاب نرم افزار عبارتند از: اعتبار سازنده، توان پشتیبانی از فرآیند عملیاتی مشتری، تکنولوژی به کار رفته در ساخت نرم افزار، پشتیبانی فنی، سادگی در کاربری، رعایت استاندارد های حسابداری کشور، تناسب با بودجه و توان خرید مشتری و… .