پیشرفت تکنولوژی در عرصه های مختلف همواره در جهت کاهش هزینه ها، توسعه کسب و کار و همچنین مدیریت پذیری فرآیندهای سازمانی بکار گرفته شده است. موضوع مکانیزه نمودن مدیریت ایاب و ذهاب پرسنل نیز به عنوان کسب و کار زیرساختی هر سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. شرکت ایران فاوا گسترش به عنوان یک شرکت دانش بنیان در زمینه سیستمی نمودن کسب و کارهای سازمانی، سامانه مدیریت ایاب و ذهاب پرسنل سازمانی را طراحی و تولید نموده است. این سامانه با هدف مکانیزه نمودن کلیه بخشهای مرتبط با کسب و کار ایاب و ذهاب پرسنل طراحی شده است و از تعریف خودرو، راننده، ایستگاه، سرویس و … تا سفارش گذاری سرویس، کنترل بلیط مسافر و … در این سامانه بطور سیستمی پیاده سازی شده است.

امکانات سامانه ایاب و ذهاب سازمانی

اپلیکیشن ناظر

 • احراز هویت ناظر
 • نظارت بر درخواست های راننده
 • تایید راننده و خودرو

اپلیکیشن مسافر

 • احراز هویت و تلفن
 • سفارش گذاری سرویس
 • نقشه جغرافیایی از ایستگاه ها
 • ارتباط برخط با مرکز کنترل

اپلیکیشن راننده

 • احراز هویت راننده
 • کنترل سفرهای جاری
 • پایش مختصات جغرافیایی
 • ارتباط برخط با مرکز کنترل
 • ارتباط برخط با ناظر

امنیتی

 • نظارت بر افزوده شدن خودروها و رانندگان جدید توسط ناظر
 • کنترل راننده و خودروهای مجاز جهت سرویس دهی

زیرساخت

 • شناسایی مسیرها و ایستگاه های پرتردد و کم تردد
 • دستیابی به آمار تعداد سفرها و تعداد مسافران در حال اجرا و
  پراکندگی آنها

BI

 • گزارشات متنوع مدیریتی
 • داشبوردهای مدیریت

بررسی امکانات پنل ادمین

 • تعریف الگوی تقویم
 • مدیریت اطلاعات و مدارک خودروها
 • مدیریت اطلاعات و مدارک رانندگان
 • دریافت پیام های مبنی بر هرگونه تغییرات در سیستم در هنگام ورود به سامانه
 • تعریف منطقه بندی و ایستگاه های هر منطقه
 • تعریف شیفت های کاری
 • تعریف و مدیریت سرویس ها
 • پایش سرویسهای جاری برروی نقشه
 • ثبت پاسخ برای بازخوردهای مسافران
 • اطلاع رسانی جمعی و اختصاصی
 • تعریف الگوهای سرویس هرقرارداد مشتمل بر راننده، خودرو، بازه زمانی و مسیر
 • تعریف مسیر
 • تعریف پیمانکاران
 • تعریف قراردادها برای هرپیمانکار
 • تعریف رانندگان، خودروها و مناطق سرویس دهی مجاز هر قرارداد
 • لیست مسافران ثبت نام شده در سامانه
 • مدیریت اطلاعات پایه
 • مدیریت کابران سامانه

امکانات اپلیکیشن راننده

 • دریافت پیام ها از سازمان و اطلاع رسانی های عمومی و خصوصی
 • ورود راننده با کد ملی و کلمه عبور
 • ویرایش تلفن همراه به صورت خود اظهاری
 • احراز شماره تلفن همراه براساس ارسال پیام کوتاه
 • مشاهده سرویس های روز جاری
 • کنترل بلیط الکترونیک مسافر
 • اعلام آمادگی جهت انجام سرویس
 • ثبت غیبت و درخواست مرخصی
 • ارسال مختصات جفرافیایی فعلی راننده به پنل ادمین
 • اعلام آغاز و پایان سرویس در حال انجام
 • کنترل آغاز سفر با مختصات جغرافیایی ایستگاه مبدا
 • کنترل پایان سفر با مختصات جغرافیایی ایستگاه مقصد
 • اعلام تاخیر، تصادف یا نقص فنی در حین سفر

بررسی امکانات اپلیکیشن مسافر

 • ورود یا ثبت نام مسافر با کد ملی و شماره تلفن همراه
 • ویرایش تلفن همراه به صورت خوداظهاری
 • احراز شماره تلفن همراه براساس ارسال پیام کوتاه
 • انتخاب ایستگاه مبدا و مقصد مورد نظر
 • مشاهده تقویم کاری سازمان
 • سفارش گذاری سرویس از طریق لیست
 • سفارش گذاری سرویس از طریق نقشه با انتخاب ایستگاه مبدا موردنظر
 • تولید بلیط الکترونیکی مسافر
 • اعتبارسنجی راننده و خودرو با تصویر راننده و پلاک خودرو
 • امکان ثبت نظر در خصوص بازخورد عملکرد راننده و وضعیت خودرو
 • امکان ثبت انتقادات و پیشنهادات