• ايران فاوا گسترش زيرساخت و شبكه ارتباطی به عنوان بستر ارتباطی كاربران، سيستم‌ها و نرم‌افزارهای كاربردی با يكديگر در درون و بيرون سازمان، نقش به سزايی را در رسيدن سازمان به اهداف و استراتژي‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ايفا می‌نمايد. ادامه

شناخت در حوزه مدیریت و مانیتورینگ IT

به منظور طراحي ساختار و پياده سازي نرم افزار مورد نظر در پروژه، کارشناسان شرکت ايران فاوا گسترش به اطلاعاتي نياز دارند که جمع آوري اين اطلاعات، خود نيز داراي روش و استاندارد ويژه اي است. به همين دليل، اين فاز به طور کامل به اين امر اختصاص داده شده است. در متدولوژي شرکت ايران فاوا گسترش، هر فاز توسط اطلاعات بدست آمده از فاز قبلي تغذيه ميشود و اين روش، ارتباطي تنگاتنگ بين فازهاي پروژه ايجاد مي کند. هر فاز به شکلي کاملاً محسوس به فاز پيشين خود تکيه دارد. بنابراين مشخص است که اطلاعات جمع آوري شده در اين فاز، به عنوان ورودي فاز طراحي مورد استفاده قرار خواهند گرفت. مشخصات فاز شناخت به شرح زير مي باشد.
 
- استفاده از استاندارد مايکروسافت به منظور جمع آوري اطلاعات مورد نياز
- اجراي فاز در قالب جلسات فني پرسش و پاسخ با کارشناسان کارفرما
- مستندسازي اطلاعات بدست آمده بصورت متن، جدول، دياگرام و عکس
زيرساخت و شبكه ارتباطی به عنوان بستر ارتباطی كاربران، سيستم‌ها و نرم‌افزارهای كاربردی با يكديگر در درون و بيرون سازمان، نقش به سزايی را در رسيدن سازمان به اهداف و استراتژي‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ايفا می‌نمايد. شناخت نرم‌افزارهای كاربردی و سرويس‌های شبكه و كاربراني كه با آنها در ارتباط می‌باشند با توجه به نيازمندی‌ها و فرآيندهای سازمان حائز اهميت فراوان است. تعيين محدوده جغرافيايی شبكه زير ساخت، تعيين تعداد و نوع كاربران، تعيين سرويسها و نرم افزارهای كاربردی كه توسط كاربران مختلف مورد استفاده قرار خواهند گرفت از جمله فعاليت‌های مهمی است كه در اين راستا انجام می‌گيرد.

تازه هاي ايران فاوا

آخرين پست هاي پايگاه دانش

لینک های مرتبط: ایران خودرو           تام           مگفا           ISS           SAP           سایر شرکای تجاری          
آدرس: تهران، یوسف آباد، میدان سید جمال الدین اسدآبادی، خ ابن سینا، کوی نسترن، پلاک 18    تلفن: 7 - 88616303    فکس: 88616308   ایمیل: Info@Iranfava.com    کانال رسمی در تلگرام: کانال رسمی ایران فاوا گسترش در تلگرام
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ایران فاوا گسترش می باشد

Copyright © 2015 www.IranFava.com. All rights reserved