• ايران فاوا گسترش زيرساخت و شبكه ارتباطی به عنوان بستر ارتباطی كاربران، سيستم‌ها و نرم‌افزارهای كاربردی با يكديگر در درون و بيرون سازمان، نقش به سزايی را در رسيدن سازمان به اهداف و استراتژي‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ايفا می‌نمايد. ادامه

پیاده سازی در حوزه مدیریت و مانیتورینگ IT

پس از طراحي ساختار نرم افزار و اخذ تأييديه نهايي از کارفرما، کل طرح در اين فاز پياده سازي خواهد شد. همانطور که گفته شد پياده سازي بر اساس يک برنامه زمان بندي (Action Plan) اجرا مي گردد. برنامه روزانه کارشناس پيمانکار کاملاً مشخص بوده و طرفين پروژه در رابطه با تعداد روزهاي فاز پياده سازي و ساير جزئيات آن به توافق رسيده اند. فاز پياده سازي در قالب جلسات فني به همراه کارفرما اجرا گرديده و تمامي مراحل نصب و پيکربندي نرم افزار مستند ميگردد. مشخصات فاز پياده سازي به شرح زير مي باشد.
 
 - بهره گيري از مشاور خارجي جهت اجراي فاز پياده سازي (در صورت درخواست کارفرما)
- اجراي فاز پياده سازي بر اساس برنامه زمان بندي شده (Action Plan)
- اجراي فاز پياده سازي در قالب برگزاري جلسات فني با کارفرما
- تصويربرداري از روند نصب و پيکربندي نرم افزار و ارائه آن به کارفرما در پايان فاز پياده سازي
- پاسخ به پرسش هاي احتمالي کارفرما در حين روند نصب يا پيکربندي نرم افزار
- ارائه مستند As-Built به کارفرما. در اين مستند تمامي اطلاعات ارائه مستندمربوط به تمام فازهاي پروژه گنجانده شده است. تمرکز اصلي اين مستند بر روي فاز طراحي بوده و روش طراحي ساختار نرم افزار بر اساس استاندارد مايکروسافت بصورت Detailed در آن آورده شده است. شايان ذکر است که در ابتداي پروژه، مستندي با عنوان طرح پيشنهادي (Proposal) به کارفرما ارائه ميگردد که هدف از ارائه آن، معرفي نرم افزار مربوطه به کارفرما و روش کلي انجام پروژه و متدولوژي شرکت ايران فاوا گسترش مي باشد
- تحويل نهايي پروژه به کارفرما
زيرساخت و شبكه ارتباطی به عنوان بستر ارتباطی كاربران، سيستم‌ها و نرم‌افزارهای كاربردی با يكديگر در درون و بيرون سازمان، نقش به سزايی را در رسيدن سازمان به اهداف و استراتژي‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ايفا می‌نمايد. شناخت نرم‌افزارهای كاربردی و سرويس‌های شبكه و كاربراني كه با آنها در ارتباط می‌باشند با توجه به نيازمندی‌ها و فرآيندهای سازمان حائز اهميت فراوان است. تعيين محدوده جغرافيايی شبكه زير ساخت، تعيين تعداد و نوع كاربران، تعيين سرويسها و نرم افزارهای كاربردی كه توسط كاربران مختلف مورد استفاده قرار خواهند گرفت از جمله فعاليت‌های مهمی است كه در اين راستا انجام می‌گيرد.

تازه هاي ايران فاوا

آخرين پست هاي پايگاه دانش

لینک های مرتبط: ایران خودرو           تام           مگفا           ISS           SAP           سایر شرکای تجاری          
آدرس: تهران، یوسف آباد، میدان سید جمال الدین اسدآبادی، خ ابن سینا، کوی نسترن، پلاک 18    تلفن: 7 - 88616303    فکس: 88616308   ایمیل: Info@Iranfava.com    کانال رسمی در تلگرام: کانال رسمی ایران فاوا گسترش در تلگرام
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ایران فاوا گسترش می باشد

Copyright © 2015 www.IranFava.com. All rights reserved