• ايران فاوا گسترش ما به عنوان یک بنگاه اقتصادی دانش محور، با اتکا بر کارکنان خلاق و کارآمد در زمینه طراحی ، مهندسی، تامین و اجرای پروژه های فناوری اطلاعات درصنایع متعدد فعالیت می نماییم. موفقيت کسب و کارتان را با ما تجربه کنيد ادامه

دوره هاي آموزشي برگزار شده

ردیف عنوان زمان برگزاری مکان برگزاری طول دوره مشتری
1  کارگاه رایگان  SAP 1393-05-29 ایران فاوا نیم روز دوره آزاد
2 دوره سیتریکس 1393-05-25
الی
 1393-05-28
ایران فاوا 3 روز دوره آزاد
3 SCM500 1393-04-19
الی
 1393-05-03
ایران فاوا 5 روز پارس حیات
4  کارگاه  رایگانSAP 1393-03-28 ایران فاوا نیم روز دوره آزاد
5 دوره SAP Overview بارز 1393-03-20 
الی
1393-03-21
کرمان 2 روز بارز
6 دوره سیتریکس 1393-03-10
الی
1393-03-12
ایران فاوا 3 روز دوره آزاد
7 دوره SAP Overview 1393-02-3
الی
1393-02-31
ایران فاوا 2 روز دوره آزاد
8  کارگاه رایگان  SAP 1393-02-27 ایران فاوا نیم روز دوره آزاد
9 SCM 540 1392-12-17
الی
1392-12-20
ایران خودرو  2 روز  ایران خودرو 
10 BC 400 - ABAP  1392-11-29
الی
1392-12-13
ایران فاوا  5 روز  پارس حیات 
11 SCM 600 1392-11-14
الی
1392-12-07
ایران خودرو  5 روز  ایران خودرو 
12 SAP Overview 1392-11-12
الی
1392-11-27
نفت بهران  2 روز  نفت بهران 
13 SAP Overview 1392-11-02
الی
1392-11-03
ایران فاوا  2 روز  دوره آزاد
14 SCM 520 1392-09-03
الی
1392-10-07
ایران خودرو  5روز ایران خودرو 
15 کارگاه  ERP/SAP آبان 1392     نفت بهران
16 SCM 500 1392-07-28
الی
1392-08-12
ایران خودرو  5 روز  ایران خودرو 
17 SCM500 1391-12-10
الی
1391-12-18
ایران فاوا  5 روز  پارس حیات 
18 DMS Ins 1391-11-29
الی
1391-11-30
ایران خودرو 2روز  ایران خودرو 
19 ADM 102 1391-11-28
الی
1391-12-02
ایران خودرو 3 روز ایران خودرو - معاونت سیستم ها 
20 AC 200 1391-11-19
الی
1391-11-27
ایران فاوا  5 روز  پارس حیات 
21 AC 200 1391-11-02
الی
1391-11-08
ایران خودرو 5 روز  ایران خودرو - معاونت سیستم ها 
22 ADM 100 1391-10-30
الی
1391-12-04
ایران خودرو 5 روز  ایران خودرو- معاونت سیستم ها 
23 SAP Overview 1391-10-27
الی
1391-10-30
ایران فاوا  2روز  سماتک
24 SCM 630 1391-10-27
الی
1391-12-16
ایران خودرو 5 روز  ایران خودرو - معاونت سیستم ها 
25 AC 010 1391-10-07
الی
1391-10-12
ایران فاوا  5 روز  پارس حیات 
26 SCM 510 1391-09-28
الی
1391-10-06
ایران خودرو 5روز  ایران خودرو - کارخانه جنوبی 
27 PIM 114 1391-09-25
الی
1391-10-03
ایران خودرو 5روز  ایران خودرو - معاونت سیستم ها 
28 SCM 601 1391-08-16
الی
1391-08-18
    ایران خودرو
29 SAP Material Management  آبان 1391      شرکت ایساکو
30 کارگاه ERP/SAP  آبان 1391     شرکت ملی نفت ایران
31 کارگاه ERP/SAP  آبان 1391      شرکت ملی مس ایران
32 کارگاه ERP/SAP  آبان 1391     شرکت کوبل دارو
33 کارگاه ERP/SAP  آبان 1391     شرکت گلرنک 
34 کارگاه ERP/SAP  آبان 1391     شرکت ملی گاز ایران
35 کارگاه ERP/SAP  آبان 1391     شرکت توسعه صنایع پالایش نفت
36 کارگاه ERP/SAP  آبان 1391     شرکت ثمین
37 SAP Overview  آبان 1391     شرکت توکلان توس
38 SAP Overview  آبان 1391     ایران خودرو مازندران
39 AC 010 1391-07-22
الی
1391-07-26
ایران خودرو 5 روز  ایران خودرو - معاونت سیستم ها 
40 SCM 601 1391-07-16
الی
1391-07-21
ایران خودرو 3روز ایران خودرو 
41 PLM 400 1391-07-15
الی
1391-07-19
ایران خودرو  5 روز  ایران خودرو - معاونت سیستم ها 
42 SCOM 1391-07-11
الی
1391-07-15
ایران فاوا  5 روز  ایران خودرو 
43 SCM 240 1391-07-08
الی
1391-07-12
ایران خودرو 5روز  ایران خودرو- کارخانه جنوبی
44 ABC(CO) 1391-07-01
الی
1391-07-02
ایران خودرو  2روز  ایران خودرو - واحد مالی 
45 کارگاه ERP/SAP مهر 1391      شرکت ملی صادرات گاز ایران
46 کارگاه ERP/SAP مهر 1391     شرکت رایتل
47 کارگاه ERP/SAP مهر 1391      شرکت زامیاد
48 کارگاه ERP/SAP مهر 1391      سپانیر خاتم انبیا
49 کارگاه ERP/SAP مهر 1391     شرکت پاکسان
50 کارگاه ERP/SAP مهر 1391     شرکت کرمان تابلو
51 کارگاه ERP/SAP مهر 1391     شرکت زلال ایران
52 کارگاه ERP/SAP مهر 1391     شرکت پخش فرآورده های نفتی 
53 کارگاه ERP/SAP مهر 1391     شرکت پخش سایه ثمن
54 کارگاه ERP/SAP مهر 1391     کلوت صنعت صبا
55 کارگاه ERP/SAP مهر 1391     شرکت توسعه صنایع پالایش نفت 
56 SAP Overview مهر 1391     شرکت پتروشیمی امیر کبیر
57 SAP Overview مهر 1391     شرکت آپادانا سرام
58 AC 505 1391-03-21
الی
1391-03-24
ایران خودرو  4روز  ایران خودرو 
59 PLM 300 1391-03-07
الی
1391-03-10
ایران خودرو 4روز  ایران خودرو - کارخانه جنوبی 
60 AC040 سال 1391 ایران خودرو   ایران خودرو 
61 SCM سال 1391     ایران خودرو 
62 PLM400 1390-11-08
الی
1390-11-12
    ایران خودرو 
63 SCM 600 1390-10-25
الی
1390-10-29
    ایران خودرو 
64 SCM 601  1390-9-26
الی
1390-09-28
    ایران خودرو 
65 SCM 301 1390-07-25
الی
1390-07-28
    ایران خودرو 
66        SCM 630 1390-07-12
الی
1390-07-16
    ایران خودرو 
67 PLM114 1390-07-03
الی
1390-07-07
    ایران خودرو 
68 PLM 170 1390-06-31
الی
1390-07-01
    ایران خودرو 
69 Archiving 1390-06-28
الی
1390-06-30
    ایران خودرو 
70 SCM510 1390-06-14
الی
1390-06-18
    ایران خودرو 
71 SAP Overview سال 1390     شرکت توکلان توس
72 SAP Overview سال 1390     شرکت رنوپارس
73 SAP Material Management سال 1390     شرکت به توتال
74 SAP Material Management سال 1390     شرکت ایساکو
75 SAP Material Management سال 1390     شرکت ایران خودرو فارس
76 SAP Material Management سال 1390     شرکت تام ایران خودرو
77 SAP Quality Management سال 1390     شرکت تام ایران خودرو
78 SAP Projest System سال 1390     شرکت تام ایران خودرو
79 SAP Projest System سال 1390     شرکت کیسون 
80 کارگاه ERP/SAP سال 1390     شرکت ایساکو
81 کارگاه ERP/SAP سال 1390     شرکت رایتل
82 کارگاه ERP/SAP سال 1390     بیمه معلم 
83 SAP Production Planning سال 1390     شرکت ایساکو
84 SAP Production Planning سال 1390     شرکت به توتال
85 SAP Controlling سال 1390     شرکت ایساکو
86 SAP Controlling سال 1390     شرکت تام ایران خودرو
87 SAP Finance سال 1390     شرکت ایساکو
88 SAP Finance سال 1390     شرکت رایتل
89 SAP Finance سال 1390     شرکت تام ایران خودرو
90 SAP Finance سال 1390     شرکت  ایران خودرو فارس
91 SAP Finance سال 1390     شرکت به توتال
92 SAP Finance Overview سال 1390     شرکت رنو پارس 
93 SAP Sales and Distribution سال 1390     شرکت تام ایران خودرو
94 SAP Sales and Distribution سال 1390     شرکت به توتال
95 SAP Sales and Distribution سال 1390     شرکت  ایران خودرو فارس
96 لجستیک SAP Supply Chain Management سال 1390     شرکت رایتل
97 SAP Supply Chain Management سال 1390     شرکت به توتال 
98 کارگاه SAP Human Resource سال 1390     شرکت رایتل
99 SAP Overview سال 1389     شرکت پتروشیمی کرمانشاه
100 SAP Overview آبان 1387     شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
101 SAP Overview آبان 1387     سازمان گسترش و نوسازی صنایع امرسان
102 SAP Overview مهر 1387     مجتمع کارخانجات تامکار
103 SAP Overview مهر 1387     شرکت پتروشیمی کرمانشاه
104 SAP Overview مهر 1387     مجتمع پتروشیمی اراک
105 SAP Overview مهر 1387     شرکت ایران خودرو دیزل
106 SAP Overview مهر 1387     شرکت نفت پاسارگاد
107 SAP Overview مهر 1387     شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
108 SAP Overview مهر 1387     شرکت صنایع امرسان
109 SAP Overview سال 1387     شرکت آپادانا سرام
مركز آموزش شرکت ايران‌ فاوا گسترش با تمرکز خود بر ارائه آموزش هاي تخصصي مرتبط با حيطه‌هاي فعاليتي SAP تاسیس و تلاش مي‌نمايد موضوعات علمي مرتبط و به روز دنيا را به صورت کاملا کاربردي و درچارچوب پودمان‌هاي آموزشي خود ارائه نمايد.

تازه هاي ايران فاوا

آخرين پست هاي پايگاه دانش

لینک های مرتبط: ایران خودرو           تام           مگفا           ISS           SAP           سایر شرکای تجاری          
آدرس: تهران، یوسف آباد، میدان سید جمال الدین اسدآبادی، خ ابن سینا، کوی نسترن، پلاک 18    تلفن: 7 - 88616303    فکس: 88616308   ایمیل: Info@Iranfava.com    کانال رسمی در تلگرام: کانال رسمی ایران فاوا گسترش در تلگرام
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ایران فاوا گسترش می باشد

Copyright © 2015 www.IranFava.com. All rights reserved