بیش از 10 سال تجربه مشاوره و پیاده سازی در SAP ERP

دارنده محصول آماده و بومی سازی شده SAP در صنعت خودروسازی

 

                    چرا SAP انتخاب ماست؟

 

 

  • حاصل تجربیات نزدیک به پنجاه هزار مشتری موفق در صنایع مختلف است که به شکل دادن دامنه آن کمک کرده اند.
  • در هر ابعادی از مشاغل و کسب و کارها از شرکتهای کوچک تا بزرگ میتواند اجرا گردد.
  • دقیقا مطابق با الزامات کسب و کار شما پیاده سازی می شود.
  • حاوی مجموعه ای از فرایندهای از پیش تنظیم شده متناسب با هر کسب و کار میباشد.
  • با اجرای SAP میتوانید با استاندارد فرایندهای صنعت خود سازگار شوید و از این طریق کارآیی را ارتقاء بخشید.

خدمات ما در SAP

                   بیشتر بدانید

                    بیشتر بدانید

                   بیشتر بدانید

                  بیشتر بدانید

  

          بیشتر بدانید

                بیشتر بدانید             

          

مشتریان ما

چگونه یک پروژه موفق SAP خواهید داشت؟

 

بیش از 30 درصد پروژه های ERP به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح با شکست مواجه می شوند. در هنگام اجرای نرم افزار SAP، باید مطمئن باشید که پروژه ها مطابق برنامه، بودجه، با حداقل ریسک فنی و فرایندی و توسط یک تیم باهوش و کارآزموده تکمیل می شوند. به همین دلیل SAP متدولوژی و نقشه راه جهت اجرای پروژه های SAP را ارائه کرده است. این یک روش جامع برای ساده سازی اجرا، به روزرسانی و توسعه نرم افزار SAP میباشد.

 

به نقشه راه ما نگاهی بیندازید