خدمات در یک نگاه

استقرار و پیاده سازی ERP

پیاده سازی تیم های ERP در سازمان ها با سایز متفاوت به منظور بهره وری و مدیریت بهتر.

پشتیبانی از سیستم های ERP

به منظور، گسترش فرآیند ها، ارتقاء سیستم و کاهش خطاها و ریسک های احتمالی.

آموزش ماژول های SAP- ERP

دراختیار داشتن مشاورین مجرب در تمامی حوزه های SAP ERP اقدام به آموزش نیرو انسانی در لابراتورایران فاوا

نظارت بر اجرا و مشاوره

ارائه خدمات مشاوره، مشاوره پیش از شروع پروژه و نظارت در حین اجرا

دوره های تخصصی برگزار شده

فهرست کامل دوره های برگزار شده ERP در آکادمی فاوا