خدمات در یک نگاه

استقرار و پیاده سازی ERP

پیاده سازی تیم های ERP در سازمان ها با سایز متفاوت به منظور بهره وری و مدیریت بهتر.

پشتیبانی و نگهداری سیستم های یکپارچه

به منظور، گسترش فرآیند ها، ارتقاء سیستم و کاهش خطاها و ریسک های احتمالی.

مشاوره و نظارت بر استقرار سیستمهای مدیریت منابع سازمانی

تضمین کیفیت پروژه ها، با بررسی و نظارت مشاوران خبره ERP و حصول اطمینان در خصوص پیاده سازی و اجرای درست سیستم ها به کارفرمایان.

مشاوره در خصوص چگونگی مدیریت تغییرات در سازمان و انتخاب راه حل مناسب

بررسی و آنالیز سازمان ها و اعلام راهکار ها جهت آماده سازی کارکنان برای پذیرش تغییرات.

دوره های تخصصی برگزار شده

فهرست کامل دوره های برگزار شده ERP در آکادمی فاوا

تماس با مدیر ERP

ارتباط مستقیم با مدیریت واحد ERP

دانلود کاتالوگ ها

مجموعه ایی از کاتالوگ های تخصصی در حوزه ERP

ارسال رزومه

جهت همکاری با ما رزومه خود را ارسال فرمایید.