سیستم های یکپارچه

پروژه استقرار جامع منابع سازمانی در شرکت ومکو (Kick Off)

پروژه استقرار جامع منابع سازمانی در شرکت ایران خودرو دیزل (Kick Off)

پروژه استقرار جامع منابع سازمانی در شرکت ساپکو (Kick Off)

پروژه ارتقاء سیستم های یکپارچه در شرکت ایران خودرو (Go Live)

اولین ارائه کننده سیستم های یکپارچه نرم افزاری بر بستر پردازش ابری

فناوری اطلاعات

پروژه نصب دوربین های تحت شبکه در شرکت ایران خودرو

پروژه راه اندازی مرکز داده (Rittal , HP) در شرکت ایران خودرو

پروژه اجرای شبکه سیستم ذخیره سازی در شرکت ایران خودرو

پروژه ارتقا امنیت، زیرساخت شبکه و طراحی مرکز داده در شرکت برق حرارتی

سیستم های اطلاعاتی

سامانه عرضه و فروش خودروهای وارداتی

راه اندازی بستر امضاء دیجیتال، سفته و برات دیجیتال، در گروه صنعتی ایران خودرو

راه اندازی اولین کارخانه تولید نرم افزار در گروه صنعتی ایران خودرو

پروژه پلتفرم هوشمند خودروی اشتراکی

سامانه عرضه و فروش خودروهای داخلی

تحول دیجیتال

هم اندیشی معاونین و مدیران منابع انسانی گروه صنعتی ایران خودرو

برگزاری دوره تحول دیجیتال در شرکت ایران فاوا با حضور آقای مهدی شامی زنجانی

همایش ظرفیتهای همکاری شرکت های دانش بنیان و گروه صنعتی ایران خودرو