امروزه صنعت IT بخش مهم و جداناپذیر سازمان ها می باشد. و ارائه خدمات بسیاری از سازمان ها مستقیماً وابسته به IT می باشد. از این رو جهت ارائه خدمات با کیفیت فناوری اطلاعات که نیازهای کسب و کار را برآورده می کند و همچنین به منظور کاهش هزینه های مدیریت IT، بهبود کیفیت خدمات، افزایش رضایت مشتریان، افزایش مزایای رقابتی IT، شرکت ایران فاوا گسترش خدمات متنوعی در خصوص پیاده سازی چارچوب های بین الملی مدیریت  فناوری اطلاعات ارائه می دهد.

 

خدمات قابل ارائه:
 • مشاوره در خصوص نیازهای فناوری اطلاعات سازمان ها
 • مشاوره در خصوص چارچوب های حاکمیتی مدیریت IT(COBIT)
 • مشاوره در خصوص پیاده سازی استاندارد استاندارد ISO 20000
 • مشاوره در خصوص پیاده سازی معماری سازمانی مربوط به IT مطابق با نیاز سازمان(TOGAF)
 • مشاوره در خصوص سطح بلوغ سازمانی IT و ارتقاع آن(CMMI)
 • مشاوره در خصوص پیاده سازی چهارچوب های امنیتی IT(ISMS)
 • مشاوره و پیاده سازی ماژول های مختلف ITIL
 • Service Strategy
  • Service Portfolio Management
  • Demand Management
  • Financial Management
 • Service Design
  • Service Catalogue Management
  • Service Level Management
  • Availability Management
  • Information security Management
  • Supplier Management
  • Capacity Management
  • IT Service Continuity Management
 • Service Transition
  • Change Management
  • Service Asset & Configuration Management
  • Release & Deployment Management
 • Service Operation
  • Event Management
  • Incident Management
  • Request Fulfillment
  • Problem Management
  • Access Management
 • Continual Service Improvement
  • Service Measurement
  • Service Reporting
  • Service Improvement
 • بیشتر…