خدمات داده

شرکت ایران فاوا گسترش در حوزه خدمات داده (Data) راه کارهایی جهت بکاپ گیری، ریکاوری، روش های ذخیره سازی و پردازش، امنیت دیتا و… را با بهره گیری از محصولات شرکت های بزرگ را به شرح زیر ارائه می دهد:

 

 

  • بکاپ گیری با استفاده از محصول EMC NetWorker:

EMC NetWorker یک محصول نرم افزاری برای محافظت از Data در سطح سازمانی است که به صورت اتوماتیک با پشتیبان گیری از Tape، رسانه های ذخیره سازی مبتنی بر Disk و Flash در محیط های فیزیکی و مجازی که برای بازیابی در مواقع disaster و granular ارائه شده است.

Cross-platform برای محیط های Linux, Windows, macOS, NetWare, OpenVMS  و  Unix ارائه شده است . همچنین Deduplication of backup data به وسیله یکپارچه سازی با راه حل ذخیره سازی Dell EMC Data Domain (DD Boost) ارائه شده است.