خدمات معماری و زیرساخت وب اپلیکیشن

وب سایت ها و اپلیکیشن ها، درگاه ارتباطی سازمان‌ها با مشتریان می‌باشند، از این رو داشتن زیر ساخت مناسب برای پابلیش(Publish) سایت ها، جهت ارائه خدمات مناسب به مشتریان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شرکت ایران فاوا گسترش با در اختیار داشتن تجربه بالا در خصوص پیاده سازی بستر مناسب برای سایت ها و اپلیکشن های پربیننده در سازمان های بزرگ، خدمات متنوعی در این حوزه پیشنهاد می کند:

  • مشاوره در خصوص توپولوژی پیاده سازی Web server ها به صورت Distribute
  • پیاده سازی Load Balancer_Big IP-F5، و …
  • پیاده سازی WAF جهت امنیت وب سایت ها
  • مشاوره در خصوص پیاده سازی Cashing
  • مشاوره و ارائه طرح در خصوص مدیریت Session کاربران
  • طراحی Server Farm های مختلف برای سایت و اپلیکیشن های متفاوت
  • پیاده سازی Application Security Manager
  • راه اندازی محیط تست برای Publish
  • راه اندازی سیستم Auto Publish