در مدل تحول دیجیتال، یکی از حوزه های متاثر، فناوری، نوآوری و داده می باشد که حضور پلتفرم های نرم افزاری، راهکاری جهش پوشش نیازمندی های فناورانه سازمان در مسیر تحول دیجیتال می باشد. شرکت ایران فاوا به عنوان بازوی اجرائی شرکت های صنعتی در تحول دیجیتال، با دارا بودن ساز و کار کارخانه تولید پلتفرم های نرم افزاری (Software Factory) و همچنین، وجود متخصصین و مشاورین خبره در حوزه سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)، شرکتهای صنعتی را در رسیدن به اهداف مشخص شده در تحول دیجیتال، یاری می نماید.

  • تولید پلتفرم های نرم افزاری
  • استقرار سامانه های جامع سازمانی (ERP, PLM, SCM, …)
  • پیاده سازی زیرساخت های ارتباطی
  • ارزیابی های امنیتی زیرساخت