موضوع امنیت برنامه‌های کاربردی یکی از مهمترین چالش‌های فنی می‌باشد. ظهور چشمگیر برنامه‌های کاربردی تحت وب و امکان کسب و کارهای اینترنتی، الزامی برای توجه به رویکردی قوی جهت ایمن‌سازی را به همراه دارد. یک سازمان پس از شناخت اطلاعات سازمان خود، می بایست خط مشی مشخصی برای تامین امنیت آنها داشته باشد. شرکت ایران فاوا گسترش در چهارچوب الزامات مورد تائید مرکز افتا و سازمان فناوری اطلاعات، خدمات ارزیابی و امن‌سازی اطلاعات را ارائه می‌دهد.

مزایا:

 • تشکیل کمیته های امنیتی و پشتیبانی راهبردی
 • سنجش اثربخشی سیستم امنیتی از جهات مختلف
 • دسترسی به اطلاعات با کنترل های دقیق امنیتی
 • شفاف نمودن مسئولیت ها و وظایف در حوزه امنیتی
 • شناسایی نیازها و الزامات مخاطبین و ذینفعان سازمان
 • تدوین و طراحی متدولوژی ارزیابی مخاطرات سازمان
 • اولویت بندی و پیاده سازی کنترل های امنیتی در سازمان
 • فرهنگ سازی امنیت اطلاعاتی و آموزشی به کلیه کارکنان
 • شناسایی و ارزیابی آسیب های امنیتی و نقاط ضعف سازمان
 • ارائه راهکارهای امنیتی در مواقع بحران متناسب با شرایط سازمان
 • برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی در حوزه امنیت اطلاعات
 • برنامه ریزی جهت بهبود مستمر سازمان و چشم اندازهای امنیتی برای آن
 • اطمینان از تداوم فعالیت های کلیدی سازمان در چهارچوب امنیت اطلاعاتی
 • چک نمودن ابعاد مختلف سازمان در بحث مدیریت امنیت اطلاعات و رفع نواقص آن
 • شناسایی دارایی های طبقه بندی شده سازمان توسط مشاوره سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • شناسایی کردن و اجرایی نمودن فرآیند ها و روش های اجرایی در چارچوب امنیت اطلاعات
 • کنترل و ارزیابی های دوره ای، فصلی و سیستماتیکی سازمان از نظر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • اطمینان از اجرایی شدن فرآیند ها و رویه های کاری سازمان در چهارچوب سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • ارزش گذاری دارایی های سازمان بر اساس محرمانگی اطلاعاتی، یکپارچگی اطلاعاتی، دردسترس بودن اطلاعات وصحت و درستی اطلاعات

خدمات قابل ارائه:

 • طراحی و معماری امنيتی سامانه ‏های اطلاعاتی
 • ارائه مشاوره و خدمات فنی جهت دریافت گواهینامه امنیت اطلاعات
 • تهیه RFP و نظارت بر خدمات امنیتی ارائه شده توسط پیمانکاران مختلف
 • ارائه راهکارهای جامع و ترکیبی از محصولات امنیتی مختلف در سازمان
 • اجرای پروژه‏ های امن ‏سازی مورد نیاز سازمان
 • اجرای پروژه‏ های مطالعاتی و تحقیقاتی در حوزه امنیت اطلاعات