امنیت وب سایت ها و برنامه های کاربردی سازمان ها و همچنین کنترل دسترسی آن ها اهمیت ویژه ای دارد. از این رو، خدمات امنیتی ذیل در این حوزه قابل ارائه می باشند.

راهکارهای قابل ارائه در این حوزه به شرح زیر می باشد:

 • فایروال برنامه های کاربردی تحت وب WEB Application Firewall(WAF)
 • زیرساخت کلید عمومی و امضای دیجیتال
 • امنیت تراکنش برنامه های کاربردی و ماژول امنیت سخت افزاری (HSM)
  دسترسی امن با توکن
 • مدیریت دسترسی وب (Web Access Management)
 • تشخیص کلاه برداری وب (Web fraud detection)
 • کنترل دسترسی به برنامه های کاربردی(Application Access Control)
 • URL Filtering
 • مقابله با تهدید مقاوم پیشرفته (threat Advance persistent)
 • اجرای Software Security Assurance