تحول دیجیتال، ایجاد یک تغییر شگرف در حوزه های مدل کسب و کار و اکوسیستم، فرآیندها، تجربه مشتری و کارکنان تحت مناظر حاکمیت، فناوری، داده، نوآوری، فرهنگ و استراتژی می باشد. حضور یک شرکت در کلیه حوزه ها و مناظر اشاره شده، عملیاتی نمی باشد و با توجه به وسعت دامنه تغییرات، شرکتها با توجه به تخصص و زمینه کاری خود، در زمینه های مرتبط فعالیت می نمایند. شرکت ایران فاوا با وجود تجربه و تخصص چندین ساله در حوزه های فناوری اطلاعات و رهبری سازمان ها در این حوزه، با بهره گیری از متخصصین خبره، امکان آموزش و کوچینگ سازمان ها را در راستای تحول دیجیتال را دارا می باشد.

  • برگزاری سمینارهای آموزشی و جلسات هم اندیشی در حوزه تحول دیجیتال
  • آموزش و کوچینگ جهت توانمندسازی تیم تحول دیجیتال سازمان