تست Performance، عملکرد یک نرم‌افزار و ویژگی‌های کیفی‌ آن‌ را ارزیابی می‌کند. در این نوع تست، کارهایی که کاربران واقعی در هنگام کار با نرم‌افزار انجام می‌دهند را تحت شرایط خاص بر روی یک سیستم در حال آزمایش اعمال می‌کنند. هدف اصلی از این کار، تعیین کارایی برنامه‌های کاربردی و تعیین حداکثر باری است که سیستم می‌تواند در برابر آن مقاومت کند.

برای انجام تست Performance برنامه‌های کاربردی، تست‌های زیر انجام می‌شود:

  • تست بار : (Load Testing) تست بار به ما کمک می‌کند تا بتوانیم کارایی سیستم را بر اساس رفتار واقعی کاربران با استفاده از شبیه‌سازی آن در محیط آزمایشگاهی اندازه‌گیری کنیم.
  • تست فشار (Stress Testing): تست فشار به ما کمک می‌کند که وضعیت بار نهایی که در آن عملکرد سیستم غیرقابل‌ قبول است را تعیین کنیم. در واقع با این تست می‌توان به نقطه‌ای که در آن نرم‌افزار Fail می‌شود، دست یافت.

انواع رویکرد تست

  • تست جعبه سیاه (Blackbox Testing):
    در این رویکرد، تست مکانیسم های داخلی یک سیستم نادیده گرفته می شود و به نوعی دسترسی به سورس‌کد نرم‌‌افزار نداشته و روی خروجی تولید شده نرم افزار تمرکز می‌شود. به این رویکرد، تست functional نیز می‌گویند.
  • تست جعبه سفید (Whitebox Testing):
    در این تست، با مکانیستم داخلی و متدهای یک سیستم سرو کار داریم. در این فرآیند، ما دسترسی کاملی به کدهای نرم‌افزار داریم و برای افزایش امنیت و سنجیدن جریان ورودی و خروجی (I/O) و بهبود طراحی و کاربرد، می‌توانیم تمامی این موارد را مورد بررسی قرار دهیم. به این نوع تست، structural تست نیز گفته می شود.