همانطور که مشاهده میکنید برنامه ریزی, کدنویسی, build, تست و … جزو سیکل مراحل تولید و نگهداری یک نرم افزار میباشد. برای این منظور نرم افزار های بسیاری تولید شده است که تحت DevOps استفاده می شود.

  • امکان تحویل مداوم نرم‌افزار وجود دارد.
  • امکان همکاری مستمر بین تیم‌ها فراهم می‌شود.
  • استقرار آن ساده است.
  • کارایی بیشتر و مقیاس‌پذیری بهتری دارد.
  • امکان رفع خطاها در مراحل اولیه وجود دارد.
  • استفاده از آن امنیت بیشتری فراهم می‌کند.
  • به‌دلیل کاهش مداخله دستی، احتمال خطا نیز در آن کمتر می‌شود.