شرکت ایران فاوا گسترش در حوزه خدمات داده (Data) راهکارهایی جهت بکاپ گیری، ریکاوری، روش های ذخیره سازی و پردازش، امنیت دیتا و… را با بهره گیری از محصولات شرکت های بزرگ، به شرح زیر ارائه می دهد:

  • Backup & Recovery
  • بکاپ گیری با استفاده از محصول Veeam Backup
  • Optimize Data Protection
  • Data Replication