• طراحی، تأمین تجهیزات و پیاده‌‌سازی زیرساخت مجازی مراکزداده شامل منابع پردازشی، ذخیره‌سازی و شبکه‌ای با بهره گیری از راهکارهای شرکت های VMware ، Citrix و Microsoft
  • طراحی و پیاده‌‌سازی زیرساخت ابری، ایستگاه‌های کاری مجازی و مدیریت بازسازی مراکزداده مجازی
  • مشاوره، طراحی، راه اندازی و پشتیبانی High Availability، Failover Cluster و Load Balancing برای سرویس ها و سرورهای حیاتی شبکه
  • تدوین و ارائه طرح انتقالی (Migration Plan) زیرساخت‌های فیزیکی به بستر مجازی و پیاده سازی راهکارهای مانیتورینگ اختصاصی تجهیزات مجازی سازی
  • طراحی و پیاده‌‌سازی روال‌‌ها و ابزارهای مورد نیاز جهت راهبری، پایش و پشتیبانی از زیرساخت‌های ایجاد شده
  • طراحی و پیاده‌سازی راهکارهای پشتیبان‌گیری جامع از سرورهای مجازی
  • مشاوره، نصب و راه اندازی راه حل های VDI و مجازی سازی دسکتاپ (Desktop Virtualization) با استفاده از VMware Horizon View
  • به‌روز رسانی نرم ‌افزارهای پیاده‌‌سازی شده
  • مستندسازی و آموزش مراحل طراحی، پیاده‌سازی، پشتیبانی و توسعه
  • ارائه لایسنس های مورد نیاز