SOC یا Security Operation Center، مرکز مدیریت و پایش رخدادهای امنیتی به‌صورت یکپارچه است که با توجه به بهره‌مندی از تکنولوژی هوش امنیتی، امکان مدیریت حجم عظیمی از رویدادها و رخدادهای تولیدشده توسط دیگر راهکارهای امنیتی مستقر در سازمان را فراهم می‌کند. مرکز عملیات امنیت می‌تواند حملات و تهدیدهای کشف‌ شده را به‌صورت آنی اعلان و ثبت کند. با اعلان خطر، متخصصان امنیت مرکز عملیات می‌توانند وارد عمل شده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهترین واکنش را به حمله و یا تهدید نشان دهند. این واکنش می‌تواند شامل ریشه‌یابی حمله، جلوگیری از انتشار حمله، در صورت نیاز برگرداندن سامانه‌ها به وضعیت قبلی و همین‌طور پاسخگویی به حملات باشد. یک مرکز عملیات امنیت علاوه بر ابزار ها و متخصصین شامل فرآیند های از پیش تعریف شده و همچنین مستندات مربوط به ریسک های از پیش بررسی شده و راهکارهای آن می باشد.

راهکارهای قابل ارائه در این حوزه به شرح زیر می باشد:

  • طراحی و پیاده سازی مرکز عمليات امنيت يا SOC
  • طراحی،پیاده سازی و به روز آوری سيستم SIEM
  • پیاده سازی طرح جامع ریسک، ارزیابی آسیب پذیری ها و تست نفوذ
  • مدیریت تغییرات (Change Management)
  • تهیه آیین نامه ها و سیاست گذاری های امنیت اطلاعات ISO27001:2013