تولید برنامه های استراتژیک، اصلاح فرآیندها و مدل های کسب و کار، فرهنگ سازی در کارکنان و مشتریان و سایر مناظر متاثر در تحول دیجیتال، نیازمند وجود مشاورین خبره در زمینه تحول دیجیتال در صنعت مربوطه می باشد. شرکت ایران فاوا افتخار همکاری با مشاورین خبره و شناخته شده در تحول دیجیتال را در کارنامه خود داشته و در این مسیر، جهت راهبری و مشاوره شرکتهای صنعتی، همراه ایشان خواهد بود.

  • مشاوره در زمینه طراحی نقش و جایگاه سازمان در تحول دیجیتال
  • مشاوره در جهت توسعه تفکر دیجیتال در سطح مدیران سازمان
  • مشاوره در طراحی حکمرانی تحول دیجیتال سازمان
  • مشاوره در طراحی تیم تحول دیجیتال سازمان
  • مشاوره در زمینه پروژه های اخذ شده سازمان در حوزه تحول دیجیتال