شرکت ها برای رفع نیازهای سازمانی خود از سیستم های نرم افزاری استفاده می‌کنند که با تکنولوژی و معماری های مختلف پیاده سازی می شوند. از این رو، شرکت ایران فاوا گسترش در راستای سهولت در استفاده از سیستم های جاری و ارتباط با سیستم های بیرونی و با استفاده از نیرو های متخصص، توان پیاده سازی سرویس های API حتی در لایه بانک اطلاعاتی را دارد.

امکانات:

 • Convert Web Service
 • Packages
 • SLA Monitoring
 • Dashboard
 • Reporting
 • Authentication | Role Accesses
 • Traffic Management
 • Caching

کاربرد:

 • Convert Web Service
 • Packages
 • SLA Monitoring
 • Dashboard
 • Reporting
 • Authentication | Role Accesses
 • Traffic Management
 • Caching