سامانه ارائه و پرداخت الکترونیکی قبوض:

سامانه ارائه و پرداخت الکترونیکی قبوض آب و برق که به اختصار EBPP نامیده می‌شود، در راستای راه‌اندازی سیستم 1521 و 1522 وزارت نیرو و با هدف جلب رضایت مشترکین، مدیریت بهینه صورتحساب ها و بهبود تعاملات مالی طراحی شده است. این سامانه قابلیت پرداخت هر نوع صورتحساب اعم از قبض، اقساط و… را دارد. همچنین گستره‌ای از فعالیت‌های مربوط به ارائه و پرداخت صورتحساب‌های انواع شرکت‌ها (Biller) را در برمی‌گیرد