سامانه ی جذب:

 تامین نیروی انسانی متناسب با نیازهای سازمان ازجمله مسائل مهمی است که سازمان برای تحقق اهداف خود، آن را در صدر امور قرار می‌دهد. سازمانها برای بخش های سازمانی خود، نیاز به جذب نیروهایی دارند که علاوه‌بر کارآمد بودن، بتوانند با دیگر افراد نیز همکاری داشته باشند. بنابراین، روند جذب نیرو می بایست به دقت بالایی صورت پذیرد.

برخی سازمان ها از نرم‌افزار های تحصصی برای این کار استفاده می‌کنند. این سامانه ها، درکنار سیستم تهیه و تولید رزومه کاری می تواند زنجیره ای را تکمیل کند که منجر به کارگزینی می شود و روند استخدامی نیروهای جدید را تسهیل می بخشد.

سامانه جذب نیرو با هدف ثبت آنلاین رزومه طراحی شده است تا مدیران شرکت ها با بررسی توانمندیهای داوطلبان، موقعیت های شغلی و وظایف موجود در شرکت خود را به افراد واجد شرایط محول کنند.

متقاضیان در مرحله اول می‌بایست رزومه خود را در سایت تکمیل کنند. رزومه ها جمع‌آوری گردیده و سپس، هیئتی رزومه ها را بررسی می کنند. پس از تایید اولیه، از متقاضیان درخواست می‌گردد تا مدارک مورد نیاز را آپلود کنند. مدارک بررسی شده و زمان مصاحبه برای داوطلبان تعیین می‌گردد. مصاحبه حضوری از متقاضیان به عمل می آید. در مرحله پایانی، داوطلبان در بخش مشاهده وضعیت، قادرند نتیجه درخواست خود را مشاهده کنند.

این سامانه امکان دریافت اطلاعات زیر جهت تکمیل رزومه افراد را دارد: