زپروژه‌های حوزه برنامه‌ریزی منابع سازمانی

دستاورد های حوزه SAP در پروژه های پیاده سازی ERP گروه صنعتی ایران خودرو

MM/WM
راه اندازی سیستم workflow برای vendor و material master data
پیاده سازی فرایندهای یکپارچه برگشت از رسید انبار و برگشت از تامین کنندگان
ایجاد interface برای صدور سفارش خرید از تامین کنندگانی مانند ساپکو و ایسیکو
ایجاد inbound delivery برای ساپکو بر اساس ASN مربوطه
انجام فرایند انبار گردانی پیچیده برای انبارهای بزرگ ایران خودرو بر اساس :
1. Different warehouse monitoring strategies
2. Variables Material Type (semi-finished, raw,…) with different identifications based on the business requirements.
3. Different Storage Type (chemical,) and storage sections based on the business requirements.
4. Stock management based on stock quantity and value
5. Serial Number/Batch managed
6. Level of Warehouse Automation
7. Handling unit management
8. Using Handhelds in different points in WHs

QM
راه اندازی کنترل کیفی قطعات در زمان تأمین و دریافت
راه اندازی کنترل کیفی محصولات تولیدی
راه اندازی کنترل کیفی در زمان فروش و ارسال
ایجاد اینترفیس با تأمین کننده جهت تبادل اطلاعات مرتبط با تأییدیه های کیفی قطعات
ایجاد استانداردهای حل مسئله
ایجاد سیستم های زمان سنجی و کارسنجی برای فرآیندهای دوباره کاری

SD
پیاده سازی workflow فروش میان سیستم های فروش, لجستیک و حراست برای قطعات مهم ایران خودرو
ایجاد سفارش فروش بر اساس درخواست خرید تعداد زیادی از مشتریان در حوزه های حق العمل کاری, قطعات یدکی و خدمات پس از فروش
امکان چک کردن موجودی در هنگام سفارش گذاری
اعمال MRP و DP برای سفارشات فروش
استفاده از ماژول TM برای transportation
پیاده سازی workflow برای اعمال کنترل ها و تاییدهای مدیریتی
پوشش انواع فروش
امکان وجود make to order و make to stock
امکان استفاده از طیف وسیعی از condition type های فروش در قیمت گذاری

FI-CO
گردش موجودی انبار و عملیات کنترلی
مدیریت تنظیمات سال مالی بر اساس تقویم شمسی در ایران خودرو
تهیه گذارشات مختلف مالی بر اساس نیاز سهام داران
پیاده سازی material cost estimate و cost object contoroling

PP
ثبت رخدادهای تولید با مواد از دست رفته به دلیل محدودیت های تولید
مشخص نمودن قطعات تاثیر گذار در فرایند مونتاژ
امکان ایجاد شماره تغییر یا change number برای BOM های بزرگ در زمان های مشخص برای پلنت های متفاوت

SCM
تیم ما مطالعات و تست های برای یکپارچگی SCM SAP در ماژول های زیر انجام داده است:
تولید یکپارچه و مهندسی فرایند (IPPE)
برنامه ریزی تقاضا / برنامه ریزی شبکه تامین (DO/SNP )
بهینه سازی برنامه ریزی پیشرفته (APO)
ماتریس برنامه ریزی چابک (RPM)
عملیات تولید و کنترل
Model mix planning (MMP)