روش استاندارد پیاده سازی ASAP _ Accelerated SAP

این روش یک متدولوژی موفقیت آمیز، تکرار پذیر و منعطف است که برای پیاده سازی راه حل های نرم افزاری شرکت SAP در بین شرکت ها و صنایع مختلف به کار می رود. این روش حاصل تجربیات و کار مداوم متخصصان این شرکت در پیاده سازی راه حل های نرم افزاری در شرکت های بزرگ و کوچک در صنعت و خدمات می باشد. مزایای این متدولوژی پیاده سازی، کاهش زمان، هزینه و ریسک پروژه برای تیم پیاده سازی و شفاف سازی مسیر رسیدن به هدف نهایی، مدیریت دانش کسب شده در خلال اجرای پروژه و دستیابی به منافع بیشتر در جریان مستند سازی می باشد.

 

 

روش ASAP يك طرح جزيي از پروژه SAP است كه تمام فعاليت هاي پياده سازي را در بر مي گيرد. پيمودن مراحل اين پروژه سريع تر از پروژه هاي ديگر است.

اجرای موفقیت آمیز یک پروژه SAP شامل 6 مرحله است:

 

فاز 1) آماده سازي پروژه

در اين فاز برنامه ريزي مناسب و ارزيابي آمادگي سازماني انجام مي گيرد، تا اطمينان حاصل شود كه:

  • براي انجام پروژه در سازمان توافق كامل وجود دارد
  • اهداف روشن براي پروژه تعيين شده است
  • فرهنگ تغيير پذيري در شركت وجود دارد

آیتم هایی که در این فاز مشخص می شوند موارد زیر هستند:

  • معرفی حامی و مدير پروژه بصورت رسمی
  • معرفی مشتريان و ذينفعان کليدی
  • مرور محدوده، تعاريف و اهداف پروژه
  • مرور برنامه زمانبندی و نقشه ها و بودجه
  • مرور اقلام قابل تحويل
  • مرور مشكلات پيشرو
  • تشريح گام های بعد

 

فاز 2) مدل سازي كسب و كار

در اين فاز فرايندهاي كسب و كار تشریح شده و نیازمندی های مشتری مشخص می گردد. به عبارتی مشتری و تیم پیاده ساز به درک مشترکی از نیازمندی ها و خواسته های مشتری می رسند. این ساختار ها و فرایند ها با حوزه های   SAP Best Practiceتطبیق داده میشود و بر اساس آن ها تصمیم گیری می شود که از فرآیندهای استاندارد سیستم استفاده شود یا اینکه در برخی موارد لازم، نیازمندی ها خاص مشتری توسعه داده شوند. و در نهایت راهکارهای مناسب طراحی گردند.

 

فاز 3) واقع نمایی

در صورت تایید و تصویب مستند Business Blue Print در فاز قبلی فرایند توسعه و تنظیمات سیستم SAP و همچنین انجام سفارش سازی های مورد نیاز و توافق در فاز قبلی در سیستم اجرایی شده و پس از انجام تست های اولیه توسط تیم مشاور فرایند آموزش تخصصی و تفضیلی و همچنین تست یکپارچگی و پذیرش (Integration Test and User Acceptance Test) توسط تیم مشتری با همکاری تیم مشاور صورت پذیرفته و سیستم آماده اجرایی شدن می باشد.

 

فاز 4) آماده سازي نهايي

در صورت اتمام موفقیت آمیز فاز Realize کلیه فعالیتهای مرتبط با آموزش کاربران نهایی, تخصیص نقش ها در سیستم, انتقال تنظیمات سیستم به سرور Production و انتقال اطلاعات پایه (Master Data) و تراکنش ها از سیستم های Legacy به سیستم SAP انجام شده و بر اساس توافق زمانی سیستم آماده اجرا شدن می باشد.

 

فاز 5) اجرا و پشتیبانی

در اين فاز سيستم طراحي شده، در محیط عملیاتی اجرایی می گردد.

 

فاز 6) تحویل نهایی

در اين فاز بازنگري هاي ضروري در سيستم صورت می پذیرد تا از پياده سازي موفق سيستم، اطمينان حاصل شود.