خدمات در بخش Active

خدمات در بخش Active به دو قسمت شبکه‌های گسترده و محلی و مرکزداده تقسیم می‌گردد. این خدمات حول محور طراحی، پیاده‌سازی و پشتیبانی بوده وجزئیات آن به شرح زیر می‌باشد:

شبکه های گسترده محلی 

  • طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌های بی‌سیم (Wireless)، گسترده (WAN) و محلی (LAN)
  • تأمین، نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات شبکه‌های بی‌سیم، گسترده و محلی
  • طراحی، پیاده‌سازی و پشتیبانی شبکه‌های ماهواره‌ای VSAT
  • تأمین و ارائه خدمات در حوزه نگهداری و پشتیبانی از سخت افزارها (رایانه‌ها و چاپگرها) و سرویس‌های دوره‌ای