آموزش های تخصصی در حوزه امنیت
برگزاري سمينار و دوره هاي آموزشي با همکاری مدرسین صاحب نظر در حوزه امنیت اطلاعات

آموزش های تخصصی در حوزه شبکه و زیرساخت
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی رسمی به همراه لابراتوار استاندارد دوره با استفاده از مدرسین بین المللی و ارائه مدارک معتبر

آموزش های تخصصی در حوزه رایانش ابری
آشنايي کامل کارفرما با سرويسي که در محيط سازماني ايشان پياده سازي خواهد شد بسيار ضروري است. کارفرما ملزم به آشنايي کامل با نرم افزار و نحوه استفاده از آن و همچنين آشنايي با مباحثي که پيش نياز استفاده از نرم افزار مي باشند است. مثلاً در مورد نرم افزار Service Manager، آشنايي با مبحث مديريت سرويس فناوري اطلاعات (ITSM)، استاندارد ITIL و MOF کاملاً ضروري خواهد بود. به اين ترتيب کارفرما با درک بيشتري روند پروژه را دنبال خواهد نمود و تمامي فازها با کيفيت بالاتري انجام خواهد شد. به اين منظور، شرکت ايران فاوا گسترش با برگزاري دوره تخصصي، نرم افزار مربوطه را بطور کامل به کارفرما معرفي مي نمايد. روش برگزاري دوره آموزشي داراي گزينه هاي گوناگوني است که کارفرما در انتخاب هرکدام از آنها داراي اختيار است. مشخصات فاز آموزش به شرح زير مي باشد.

– برگزاري دوره آموزشي منطبق با سرفصل هاي ارائه شده از سوي مايکروسافت
– پياده سازي لابراتوارهاي موجود در هر دوره برطبق استاندارد مايکروسافت بهره گيري از مدرس رسمي مايکروسافت در صورت نياز کارفرما
– برگزاري دوره در سالن مجهز آموزش شرکت ايران فاوا گسترش يا در محل کارفرما
– برگزاري دوره آموزشي بصورت فشرده
– ارائه جزوات و مستندات آموزشي به شرکت کنندگان در پايان دوره آموزشي
– پذيرايي ميان وعده و نهار (در صورت برگزاري دوره در شرکت ايران فاوا گسترش)

نکته اي که در فاز آموزش وجود دارد اين است که اين فاز الزاماً به عنوان اولين فاز پروژه اجرا نخواهد شد. با توجه به شرايط کارفرما، اجراي اين فاز در اولويت هاي ديگر (حتي در پايان پروژه) نيز امکان پذير است. به همين دليل اين فاز در دياگرام بالا با رنگ ديگري نشان داده شده است.

آموزش های تخصصی در حوزه مدیریت و مانیتورینگ IT
آشنايي کامل کارفرما با سرويسي که در محيط سازماني ايشان پياده سازي خواهد شد بسيار ضروري است. کارفرما ملزم به آشنايي کامل با نرم افزار و نحوه استفاده از آن و همچنين آشنايي با مباحثي که پيش نياز استفاده از نرم افزار مي باشند است. مثلاً در مورد نرم افزارService Manager، آشنايي با مبحث مديريت سرويس فناوري اطلاعات (ITSM)، استاندارد ITIL و MOF کاملاً ضروري خواهد بود. به اين ترتيب کارفرما با درک بيشتري روند پروژه را دنبال خواهد نمود و تمامي فازها با کيفيت بالاتري انجام خواهد شد. به اين منظور، شرکت ايران فاوا گسترش با برگزاري دوره تخصصي، نرم افزار مربوطه را بطور کامل به کارفرما معرفي مي نمايد. روش برگزاري دوره آموزشي داراي گزينه هاي گوناگوني است که کارفرما در انتخاب هرکدام از آنها داراي اختيار است. مشخصات فاز آموزش به شرح زير مي باشد.

– برگزاري دوره آموزشي منطبق با سرفصل هاي ارائه شده از سوي مايکروسافت
– پياده سازي لابراتوارهاي موجود در هر دوره برطبق استاندارد مايکروسافت بهره گيري از مدرس رسمي مايکروسافت در صورت نياز کارفرما
– برگزاري دوره در سالن مجهز آموزش شرکت ايران فاوا گسترش يا در محل کارفرما
– برگزاري دوره آموزشي بصورت فشرده
– ارائه جزوات و مستندات آموزشي به شرکت کنندگان در پايان دوره آموزشي
– پذيرايي ميان وعده و نهار (در صورت برگزاري دوره در شرکت ايران فاوا گسترش)

نکته اي که در فاز آموزش وجود دارد اين است که اين فاز الزاماً به عنوان اولين فاز پروژه اجرا نخواهد شد. با توجه به شرايط کارفرما، اجراي اين فاز در اولويت هاي ديگر (حتي در پايان پروژه) نيز امکان پذير است. به همين دليل اين فاز در دياگرام بالا با رنگ ديگري نشان داده شده است.

آموزش های تخصصی در حوزه SAP
شرکت ايران‌ فاوا گسترش از ابتدای تأسیس تمرکز خود را بر ارائه آموزش هاي تخصصي مرتبط با سیستم ERP/SAP قرار داده و با توجه به حركت رو به رشد سازمان هاي ايراني و تغييرات سريع تكنولوژي مركز آموزش شرکت به صورت متمركز اقدام به برگزاري دوره هاي تخصصي در حوزه‌هاي مختلف ITاز قبیل PLM,SCM,ERP نيز نموده است. این شرکت با تجهيز دو سالن آموزشي با ظرفيت مجموعاً 40 نفر و تجهيزات کامل و قابليت اتصال Citrix و نیز سرور محلیIDES® که کاملاً براي اجراي مثال‌هاي دوره‌هاي آموزشی SAP پيکربندي شده و نيز کليه ابزارهای مورد نياز آموزش، محيط مناسبي را براي برگزاري دوره‌هاي آموزشي SAP و تخصصی صنعت IT فراهم آورده است.