ماژول خدمات مشتریان – Customer Service

ماژول (SAP-CS) گستره بزرگی از فعالیت های در ارتباط با مشتریان را پوشش می دهد.این فعالیت ها از تعمیرات مختصر محصولات تا گارانتی های محصولات را در بر می گیرد.

 

قابلیت ها:

 • سازماندهی و مدیریت موجودیت های فنی که برای آن ها خدمات مشتریان صورت می پذیرد.
 • مدیریت اطلاعات گارانتی ها و شرکای کسب و کار
 • ایجاد درخواست های خدمات
 • برنامه ریزی و اجرای خدمات مورد درخواست
 • محاسبه هزینه خدمات مود انجام
 • پایش تماس ها برای تحقق اهداف و زمانبندی ها

مزایا:

 • ایجاد بستر اطلاعاتی یکپارچه برای مدیریت مواد بر اساس کد منحصر بفرد در تمام فرایندها و ماژول های سیستم
 • استانداردسازی فرایند پیشتیبای مشتری و افزایش کیفیت خدمات
 • مدیریت شفاف تجهیزات و قطعات یدکی
 • مدیریت یکپارچه سفارشات خدماتی
 • تحلیل رخدادهای خطا و عدم انطباق
 • ارتباط با ماجول های نگهداری تعمیرات، خرید خدمات ، حسابداری دارایی، فروش و پروژه