امکان سنجی پیاده سازی و استقرار ERP

 

ارائه خدمات انتخاب ERP

 

برگزاری دوره های آموزشی

 

مشاوره و نظارت بر پروژه های ERP

 

یکپارچه سازی سیستمهای اطلاعاتی با سیستمهای ERP

 

طراحی فرایندهای سازمان مبتنی بر به روش ها

در حال بروزرسانی می باشد