(SAP ERP (Plant Maintenance

لزوم پیاده‌سازی سیستم‌های نگهداری وتعمیرات:

هزینه‌های نگهداری و تعمیرات، در مجموع، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تولید را در بر می‌گیرد. با توجه به نوع صنعت مورد بررسی، این هزینه چیزی حدود ۱۵ تا ۶۰ درصد هزینه محصول تولید شده را در بر می‌گیرد. به کارگیری سیستم نگهداری و تعمیرات منایب برای سازمان، می‌تواند نقش بسیار زیادی را در کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی ایفا نماید. اما این تأثیرات تنها محدود به هزینه نبوده و در سرعت ارائه محصول در کل زنجیره تأمین، کیفیت محصول، قابلیت اطمینان، چابکی سازمان و عواملی از این دست نیز تأثیرات خاص خود را خواهد داشت که هر یک از آن‌ها محلی از تأمل خواهد بود. از این رو می‌توان به نقش مهم و تأثیر گذار سیستم نگهداری و تعمیرات بر روی کسب و کار یک بنگاه اقتصادی پی برد.

سیاستها و روشهای نگهداری و تعمیرات:

 1. نگهداری و تعمیرات اضطراری (Emergency Maintenance):

منظور از تعمیر و نگهداری اضطراری موقعی است که دستگاه  بطور ناگهانی از کار افتاده باشد و  چون در سرویس قرار داشتن این دستگاه نقش مهمی در خط تولید دارد  لازم است برای اینکه در امر تولید اخلالی پیش نیاید  در حداقل زمان ممکن  بتوان دستگاه را  تعمیر یا جایگزین کرد. از آنجایی که این نوع نت هنگامی اجرا می شود که  دستگاه از کار می افتد به آن نت زمان شکست (خرابی) یا فروپاشی   Breakdown Maintenance نیز می گویند.

در SAP ERP فرآیند نگهداری و تعمیرات اضطراری می تواند با یک اعلام خرابی (Notification)  از سوی تیم تولید یا واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات آغاز شود. این Notification شامل اطلاعات زیر می باشد:

 • تجهیز خراب
 • نوع خرابی
 • علل خرابی
 • عملیات های مورد نیاز پیشنهادی توسط واحد برنامه ریزی جهت رفع خرابی
 • عملیات هایی که واقعا برای رفع خرابی توسط تکنسین انجام می شود

باتوجه به کامل بودن اطلاعات موجود در Notification می توان از آن بعنوان یک بانک اطلاعاتی برای مدیریت دانش در مجموعه بهره برد.

در مرحله بعد درصورت صحت خرابی اعلام شده، Notification توسط واحد برنامه ریزی به حکم کار (Order) تبدیل می شود و درصورت اخذ مجوز ایمنی مربوط به انجام کار (Permit) ، حکم کار به جریان می افتد و عطف به آن درخواست کالا از انبار (جهت دریافت قطعات یدکی) یا درخواست های خرید (خرید خدمات یا خرید قطعات یدکی) بصورت اتوماتیک صادر می شوند و فرآیند تعمیرات انجام  می پذیرد.

نکته: درصورت کمبود زمان می توان ابتدا حکم کار را ایجاد نمود و تعمیرات دستگاه را انجام داد و درنهایت اطلاعات Notification را تکمیل نمود.

در نهایت پس از تایید حکم کار (یا تایید لیست صورت وضعیت در صورت خرید خدمت) توسط واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات، هزینه های نگهداری و تعمیرات مربوط به حکم کار بصورت اتوماتیک محاسبه شده و درنهایت این هزینه ها توسط واحد مالی به مراکز هزینه مربوطه تخصیص می یابند.

 1. نگهداری و تعمیرات اصلاحی (Corrective Maintenance):

در این روش، بعد از بوجود آمدن علائمی از عیب که منجر به توقف تجهیز نشده برنامه‌ریزی خاصی صورت می‌گیرد تا در زمان مناسب تجهیز رفع عیب شده و به حالت اولیه خود باز گردد.

در SAP ERP فرآیند نگهداری و تعمیرات اصلاحی با یک اعلام خرابی (Notification)  از سوی تیم تولید یا واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات آغاز می شود. این Notification شامل اطلاعات زیر می باشد:

 • تجهیز خراب
 • نوع خرابی
 • علل خرابی
 • عملیات های مورد نیاز پیشنهادی توسط واحد برنامه ریزی جهت رفع خرابی
 • عملیات هایی که واقعا برای رفع خرابی توسط تکنسین انجام می شود

در مرحله بعد درصورت صحت خرابی اعلام شده، Notification توسط واحد برنامه ریزی به حکم کار (Order) تبدیل می شود و درصورت اخذ مجوز ایمنی مربوط به انجام کار (Permit) ، حکم کار به جریان می افتد و عطف به آن درخواست کالا از انبار (جهت دریافت قطعات یدکی) یا درخواست های خرید (خرید خدمات یا خرید قطعات یدکی) بصورت اتوماتیک صادر می شوند و فرآیند تعمیرات انجام  می پذیرد.

در نهایت پس از تایید حکم کار (یا تایید لیست صورت وضعیت در صورت خرید خدمت) توسط واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات، هزینه های نگهداری و تعمیرات مربوط به حکم کار بصورت اتوماتیک محاسبه شده و درنهایت این هزینه ها توسط واحد مالی به مراکز هزینه مربوطه تخصیص می یابند.

 1. نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (Preventive Maintenance):

در این روش، نگهداری از تجهیزات در پریودهای زمانی خاص و بر اساس زمانبندی مشخص (Time Based) و یا در کارکردهای مشخص (Performance Based)  یا ترکیبی از این دو صورت می‌گیرد.

در SAP ERP برای انجام فرآیند نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ابتدا یک برنامه (Plan)  توسط واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات برای تجهیزات و یا ابنیه ایجاد می شود، در این برنامه پریودهای زمانی برای انجام فعالیت های PM تعیین می شود همچنین می توان این پریودها را بر اساس میزان کارکرد تجهیزات (مثل تعداد ضرب در دستگاه پرس) و یا ترکیبی از این دو روش تعیین نمود. همچنین امکان تعیین شناوری جهت انجام فعالیت ها و شیفت دادن زمان های تاخیر یا تعجیل انجام کارها بر روی زمان ایجاد حکم کارهای بعدی وجود دارد.  این امکان نیز وجود دارد که بتوان تعیین کرد حکم کار چند روز زودتر از زمان برنامه ریزی شده در سیستم ایجاد شود تا واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات بتواند برای تهیه قطعات مورد نیاز و تخصیص نفرات برنامه ریزی های موردنیاز را انجام دهد.

در مرحله بعد سیستم در پریود های تعیین شده حکم کارهای PM را بصورت اتوماتیک ایجاد خواهد نمود و درصورت اخذ مجوز ایمنی مربوط به انجام کار (Permit) ، حکم کار به جریان می افتد و عطف به آن درخواست کالا از انبار (جهت دریافت قطعات یدکی) یا درخواست های خرید (خرید خدمات یا خرید قطعات یدکی) بصورت اتوماتیک صادر می شوند و فرآیند تعمیرات انجام  می پذیرد.

در نهایت پس از تایید حکم کار (یا تایید لیست صورت وضعیت در صورت خرید خدمت) توسط واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات، هزینه های نگهداری و تعمیرات مربوط به حکم کار بصورت اتوماتیک محاسبه شده و درنهایت این هزینه ها توسط واحد مالی به مراکز هزینه مربوطه تخصیص می یابند.

 1. ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ بهبود دهنده (Improvement Maintenance):

در این روش، بهبودهایی بر روی تجهیزات ایجاد می شود که باعث افزایش عمر قطعات، افزایش ایمنی و یا بهبود عملکرد می شود اما این بهبود ها در حدی نیست که بتوان آنها را از نوع سرمایه ای دانست.

در SAP ERP فرآیند نگهداری و تعمیرات بهبود دهنده کاملا شبیه به فرآیند نگهداری و تعمیرات اصلاحی می باشد.

 

 1. نگهداری و تعمیرات اساسی تجهیزات و ابنیه (Overhaul):

تعمیرات اساسی یا بازسازی، قبل از رسیدن دستگاه به یک حالت معین از شکست یا خرابی انجام می شود؛ این عملیات یک فعالیت قابل پیش‏بینی است و نقش پیشگیری از خرابی و حادثه در تجهیزات را ایفا می‏کند همچنین باعث افزایش عمردارایی یا بهبود عملکرد شده و درنهایت باعث افزایش ارزش دفتری دارایی خواهد شد.

در SAP ERP فرآیند نگهداری و تعمیرات اساسی شبیه به فرآیند نگهداری و تعمیرات اصلاحی می باشد با این تفاوت که در نهایت هزینه های انجام شده به ارزش دفتری تجهیز افزوده خواهند شد و بعنوان هزینه شناسایی نمی شوند (سرمایه ای).

 1. نوسازی قطعات یدکی (Refurbishment):

بازسازی ماشین‌های صنعتی در تمام کشورها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است . این امر در مورد تجهیزات خاص که دسترسی به قطعات آنها مشکل است بسیار حائز اهمیت می‌باشد. محدودیت‌های سیاسی جهت تامین قطعات و محدودیت های اقتصادی جهت خرید قطعات و تجهیزات جایگزین را، می‌توان از جمله دلایل پرداختن به این مهم دانست. بدون شک ، اولین قدم در بازسازی ماشین‌آلات ، تامین قطعات یدکی آنهاست و بازیابی قطعات فرسوده و از کارافتاده یکی از راه‌های تامین قطعات یدکی است زمانی می‌توان یک قطعه را بازیابی کرد که قابلیت بازیابی آن محرز شده باشد به بیان ساده‌تر توجیه فنی، اقتصادی داشته باشد. ایجاد کارگاه‌های بازیابی قطعات در مراکز نگهداری و تعمیرات می تواند مشکل کمبود و نبود قطعات یدکی را در زمان بحران حل کند و در شرایط عادی صرفه‌جویی قابل توجهی را به دنبال داشته باشد.

در SAP ERP برای انجام فرآیند نوسازی قطعات یدکی ابتدا یک حکم کار توسط واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ایجاد می شود، برنامه ریز در این حکم کار مشخص می نماید که قصد دارد قطعه خراب را از انبار تحویل بگیرد و درنهایت قطعه بازسازی شده را به انبار تحویل دهد.

در مرحله بعد درصورت اخذ مجوز ایمنی مربوط به انجام کار (Permit) ، حکم کار به جریان می افتد و عطف به آن درخواست کالا از انبار (جهت دریافت قطعات یدکی) یا درخواست های خرید (خرید خدمات یا خرید قطعات یدکی) بصورت اتوماتیک صادر می شوند و فرآیند تعمیر قطعه یدکی انجام  می پذیرد.

در نهایت پس از تایید حکم کار (یا تایید لیست صورت وضعیت در صورت خرید خدمت) توسط واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات، هزینه های نگهداری و تعمیرات مربوط به حکم کار بصورت اتوماتیک محاسبه شده و درنهایت این هزینه ها به علاوه ارزش اولیه قطعه خراب توسط واحد مالی بعنوان ارزش ریالی قطعه بازسازی شده ثبت می گردد.

گزارشات و KPI های استاندارد نگهداری و تعمیرات در SAP ERP:

 • آنالیز خرابی
 • آنالیز توقفات ماشین آلات
 • آنالیز هزینه های نگهداری و تعمیرات
 • MTTR
 • MTBR