مدیریت کیفیت در سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی SAP ERP

ماژول مدیریت کیفیت SAP QM – Quality Management یکی از ماژول‌‌‌‌های پر کاربرد درسیستم برنامه ریزی منابع سازمانی سپ می‌‌‌‌باشد که کلیه فعالیت‌‌‌‌های حوزه مدیریت کیفیت مانند کیفیت مواد ورودی، کیفیت در حین تولید، کیفیت پس از تولید، کیفیت در توزیع و فروش، کیفیت تجهیزات بازرسی و غیره را بصورت دقیق و یکپارچه پوشش می‌‌‌‌دهد. اطلاعات این ماژول، شامل یک سری اطلاعات پایه ای و یک سری اطلاعات فرایندی می باشد که در ارتباط با سایر ماژول ها در سیستم و از طریق تراکنش های هر فرایند، ایجاد می گردد.

برنامه بازرسی (Inspection plan)
یکی از اطلاعات پایه ای ماژول مدیریت کیفیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی سپ، برنامه بازرسی می باشد. در برنامه بازرسی گام‌‌‌‌های مورد نیاز و مشخصه‌‌‌‌های بازرسی‌‌‌‌ای که در هر گام باید بازرسی شوند، جهت بازرسی Material مورد نظر مشخص می‌‌‌‌گردد، همچنین روش نمونه‌‌‌‌برداری را می‌‌‌‌توان به صورت جداگانه برای هر مشخصه بازرسی تعیین کرد، و از طریق تعریف مشخصه های Material در برنامه بازرسی، امکان ثبت نتیجه بر روی هر مشخصه بازرسی، فراهم می گردد.

مدیریت کیفیت در فرایند تأمین(Procurement inspection)
مدیریت کیفیت در فرایند تأمین، شامل مدیریت شرایط لازم جهت تأمین یک Material خاص برای یک تأمین‌‌‌‌کننده مشخص، انجام بازرسی کالای خریداری شده که می تواند در محل تأمین‌‌‌‌کننده، و/ یا بعد از دریافت محموله در انبار انجام شود، همچنین، کنترل مدارک کیفی که لازم است تأمین‌‌‌‌کننده همراه محموله ارسال نماید، مدیریت برگشت کالای معیوب به تامین کننده، مدیریت ضایعات با منشا تامین کننده و غیره می‌‌‌‌شود.

مدیریت کیفیت در انبار (Warehouse inspection)
مدیریت کیفیت در انبار شامل بازرسی دوره‌‌‌‌ای، بازرسی اقلام دارای تاریخ انقضاء و بازرسی اقلامی که در انبار باقی مانده‌‌‌‌اند و در مورد کیفیت آن‌‌‌‌ها ابهام وجود دارد (بازرسی اقلام مشکوک)، می‌‌‌‌شود.

مدیریت کیفیت در تولید (Production inspection)
مدیریت کیفیت در تولید شامل بازرسی در حین فرایند تولید، بازرسی پس از انجام فرایند تولید و تهیه مدارک کیفی که نتایج بازرسی بر روی محصولات را در اختیار مشتری قرار می‌‌‌‌دهد، می‌‌‌‌شود. برای اطمینان از کیفیت محصولات تولید شده، لازم است نقاط مشخصی در حین فرآیند تولید معین گردد تا در این نقاط، بازرسی‌‌‌‌های کیفی لازم بر روی Material ها صورت‌‌‌‌گیرد.

مدیریت کیفیت در فرایند توزیع و فروش (sales & distribution inspection)
مدیریت کیفیت در فرایند توزیع و فروش شامل بازرسی کیفی قبل از ارسال به مشتری و بازرسی کیفی پس از برگشت محصول از سوی مشتری، می‌‌‌‌شود. بازرسی کیفی محصول جهت ارسال به مشتری، می تواند قبل، حین و پس از ارسال به مشتری و در محل مشتری صورت پذیرد، از این طریق می توان اطمینان حاصل نمود که محصول از لحاظ کیفی، مورد تایید مشتری خواهد بود.

بازرسی کیفی تجهیزات و کالیبراسیون (Test equipment management)
در هنگام انجام فعالیت‌‌‌‌های بازرسی کیفی معمولاً از ابزار و تجهیزات مربوط به تست (Test Equipment) استفاده می‌‌‌‌شود، برای اطمینان از صحت عملکرد این ابزار، لازم است برنامه‌‌‌‌های منظمی برای انجام کالیبراسیون آن‌‌‌‌ها در نظرگرفته شود. برای این منظور، گام‌‌‌‌های مورد نیاز و همچنین برنامه‌‌‌‌های کالیبراسیون برای هر تجهیز و یا برای گروهی از تجهیزات مشابه تعریف می گردد.

مدیریت عدم انطباق‌‌‌‌ها در تمام حوزه های فوق (Quality Notification)
در صورتی که در هنگام بازرسی یک Material مشکلات کیفی مشاهده شود، می‌‌‌‌توان اشکالات کیفی را ثبت نموده و در مورد آن‌‌‌‌ها تصمیمات لازم را اتخاذ نمود. ثبت عدم انطباق‌‌‌‌های مشاهده شده شامل نوع، علت، محل مشاهده و تعداد خرابی می‌‌‌‌شود. در صورت لزوم برای خرابی‌‌‌‌های مشاهده شده می‌‌‌‌توان اقدام اصلاحی تعریف نمود. قابلیت پیگیری اقدامات اصلاحی و تعیین اثربخشی آن‌‌‌‌ها، وجود دارد.

هزینه‌‌‌‌های کیفیت (Quality cost)
هزینه‌‌‌‌های کیفیت، به هزینه‌‌‌‌هایی اطلاق می‌‌‌‌شود که از سوی سازمان برای تضمین کیفیت محصول یا سرویس، براساس نیازهای کیفی از پیش تعیین شده صرف می‌‌‌‌شود. هزینه‌‌‌‌های کیفیت شامل هزینه ارزیابی و هزینه عدم‌‌‌‌انطباق می‌‌‌‌باشد .
هزینه‌های ارزیابی، شامل هزینه‌های صرف شده جهت انجام بازرسی می‌‌‌‌باشد. برای مثال هزینه‌های نیروی انسانی صرف شده برای بازرسی، هزینه نمونه‌‌‌‌های مصرف شده در حین انجام بازرسی در این دسته قرار می‌‌‌‌گیرند.هزینه‌‌‌‌های عدم انطباق شامل هزینه‌‌‌‌های مربوط به رفع عدم انطباق‌‌‌‌ها می‌‌‌‌باشد. هزینه‌‌‌‌های ثبت شده در محاسبه بهای تمام شده محصول نهایی مدنظر قرار می‌‌‌‌گیرد.

ارزیابی تأمین کنندگان و پیمانکاران (Vendor Evaluation)
ارزیابی تأمین‌‌‌‌کنندگان شامل ارزیابی اولیه و ارزیابی دوره‌‌‌‌ای تأمین کنندگان است. ارزیابی اولیه قبل از شروع همکاری با تأمین‌‌‌‌کننده انجام می‌‌‌‌گیرد و ارزیابی دوره‌‌‌‌ای برای بررسی عملکرد تأمین‌‌‌‌کنندگان در یک دوره خاص صورت می‌‌‌‌گیرد. ارزیابی تأمین‌‌‌‌کننده بر اساس معیارهای از قبل تعریف شده انجام می‌‌‌‌پذیرد. معیارهای از پیش تعیین شده‌‌‌‌ای در سیستم وجود دارد، اما می‌‌‌‌توان علاوه بر آن‌‌‌‌ها معیارهای مورد نیاز دیگری را نیز تعریف نمود.

نمودارهای کیفی
نمودارهای کیفی ابزاری جهت کنترل، ارزیابی و ثبت فرایندهایی نظیر تولید و غیره می‌‌‌‌باشد. نمودارهای کنترلی موجود شامل موارد زیر می‌‌‌‌گردند:
• برای تعداد خرابی‌‌‌‌ها (C-Chart)
• برای تعداد خرابی‌‌‌‌ها در هر واحد نمونه (U-Chart)
• …

گزارشات و شاخص های کیفی
امکان گزارش‌‌‌‌گیری از داده های ثبت شده در سیستم وجود دارد. گزارش‌‌‌‌هایی که می‌‌‌‌توان از سیستم گرفت به شرح زیر است:
• برنامه‌‌‌‌های بازرسی تعریف شده
• نتایج بازرسی‌‌‌‌های انجام شده بر اساس Material، تأمین‌‌‌‌کننده و مشتری
• ایرادات کیفی ثبت شده در حین انجام بازرسی
• اقدامات کیفی تعیین شده جهت رفع ایرادات کیفی
• مدارک کیفی ارسالی از سوی تأمین‌‌‌‌کنندگان
• برنامه‌‌‌‌های کالیبراسیون
در صورت نیاز، قابلیت تهیه گزارش‌‌‌‌هایی غیر از آنچه که در سیستم وجود دارد نیز، فراهم است.