ماژول مدیریت کیفیت – Quality management

ماژول مدیریت کیفیت یا Quality management (SAP-QM) بعنوان یکی از مهمترین و پرکاربردترین ماژولهای SAP میباشد. با استفاده از این ماژول می توان تمامی اطلاعات کیفی موردنیاز یک سازمان اعم از ارزیابی سازندگان تا زمان فروش محصول و حتی خدمات پس از فروش آن ها را به صورت مدون و یکپارچه مورد بررسی و پایش قرار داد. این ماژول به صورت یکپارچه در ارتباط نزدیک با سایر ماژول های SAP از جمله  مدیریت مواد و انبار ( MM, WM)، تولید( PP) ، فروش و توزیع ( SD) و مالی ( FI_CO)  می باشد. به نحوی که می توان با استفاده از قابلیت های متعدد این ماژول تمامی مراحل سایر ماژول های اشاره شده در بالا را از مرحله ی دریافت و انبارش قطعات تا تولید، فروش و توزیع محصول مورد بررسی و پایش قرار داد ضمن اینکه تمامی هزینه های مالی-کیفی را نیز ثبت نمود. در ادامه به تعدادی از مهم ترین امکانات و قابلت های ماژول QM در مدیریت کیفیت فرایندهای سازمان اشاره شده است:

 

 • مدیریت کیفیت مواد و قطعات خریداری شده – QM in procurement
 • مدیریت کیفیت محصولات حین تولید و ارزیابی محصولات نهایی ساخته شده پس از تولید – QM in production
 • مدیریت کیفیت و بازرسی محصولات پیش از تحویل به مشتری و خدمات پس از آن– QM in sale and distribution
 • ثبت و مدیریت عدم انطباق های مشاهده شده در سطوح مختلف سازمان-QM Notification
 • کالیبراسیون ابزار و تجهیزات- Calibration

 

مدیریت کیفیت مواد و قطعات خریداری شده- QM in procurement

کاربرد:

اولین گام در فرایند تامین هر قطعه در هر سازمان، تعریف سازندگانی است که دارای تاییدیه های مورد نیاز واحد کیفیت برای تامین قطعات می باشند. لذا در این راستا ماژول کیفیت این امکان را فراهم می سازد که تمامی سازندگان مورد تایید برای تامین قطعات و نوع تاییدیه ی آن ها و تاریخ و نوع اعتبار آن ها را در سیستم  SAP تعریف نمود و بدین ترتیب مانع از ایجاد سفارش خرید و دریافت کالا برای سازندگان فاقد تاییدیه شد. مواد و قطعاتی که توسط واحد خرید سازمان ها خریداری می شوند، پیش از اینکه دریافت شوند و اجازه ی ذخیره سازی در انبارها داشته باشند می بایست از جنبه های مختلف مورد بازرسی قرار گیرند تا در صورت مشاهده ی هرگونه عدم انطباق بین محموله ی ارسالی از جانب سازنده با محموله ی درخواستی از جانب شرکت خریدار تحویل گرفته نشوند و یا به عبارتی به سازنده عودت داده شوند. علاوه بر این پس از دریافت کالا و قطعات، این محموله می بایست در انبارها نگهداری و ذخیره شوند تا درزمان مشخص براساس برنامه ی تولید سازمان از انبارها به سایر مکان های تولیدی مورد نیاز ارسال گردند در این بین ممکن است کالاها و قطعات انبارش شده، به علت گذشت زمان دستخوش تغییراتی شوند که ناگزیر به بازرسی این محموله ها در انبار و پیش از ارسال به سالن های تولیدی می شویم که تمامی این بازرسی ها با استفاده از امکان بازرسی محموله در ماژول کیفیت و در بخش بازرسی و مدیریت کیفیت در تامین و خرید قابل انجام می باشد. ضمن اینکه در صورت مشاهده ی عدم انطباق با ریشه ی سازنده، امکان عودت آن ها به سازنده وجود خواهد داشت.

قابلیت ها:

 • امکان تعریف شاخص های مهم و مورد نیاز برای بازرسی محموله ها در زمان دریافت آن ها به تفکیک هر قطعه و هر سازنده.
 • امکان تعریف شاخص های بازرسی در دو گروه کمی (ابعاد، تعداد و …..) و کیفی ( مانند نوع بسته بندی، لیبل های موجود بر روی محموله های ارسالی، …)
 • امکان تعریف سازندگان دارای تاییدیه های کیفی در فرایند تامین قطعه.
 • امکان ایجاد محدودیت های تعدادی و تاریخی در فراید تامین قطعه از هر یک از سازندگان.
 • امکان تعریف و لزوم ارائه ی Certificate های مختلف در زمان ایجاد سفارش خرید و دریافت کالا به تفکیک هر قطعه- سازنده.
 • امکان تعریف و مقایسه ی سیستم های کیفی مورد نیاز در تامین قطعه و همچنین سیستم های کیفی قابل ارائه توسط سازنده به تفکیک هر قطعه سازنده.
 • امکان نگهداری قطعات و محموله های در وضعیت تحت بازرسی کیفی، پیش از انجام بازرسی های کیفی و کاهش ریسک مصرف محموله های مشکوک.
 • امکان ثبت تمامی نتایج حاصل از بازرسی های محموله های ورودی بر مبنای شاخص های بازرسی تعریف شده، به تفکیک هر محموله.
 • امکان ثبت ایرادات و عدم انطباق های مشاهده شده در محموله های دریافتی.
 • امکان عودت محموله های ارسالی از جانب سازنده در صورت عدم تایید.

مزایا:

 • یکپارچگی کامل بین ماژول مدیریت مواد و مدیریت کیفیت.
 • کاهش ریسک مصرف محموله های ارسالی از جانب سازنده در صورت عدم دریافت تاییدیه به منظور مصرف و انبارش.
 • تعریف شاخص های مهم برای سازندگانی که قطعات و مواد را تامین می نمایند و تاثیر آن ها بر تمامی مراحل تامین اعم از سفارش گذاری و دریافت محموله.
 • تعریف شاخص های مهم قطعات و محموله و بازرسی آن ها بر اساس ماهیت قطعات.
 • عودت و مرجوع نمودن محموله های غیرقابل پذیرش و جلوگیری از دریافت و انبارش آن ها در سازمان.
 • امکان گزارش گیری از قطعات سالم و معیوب ارسالی از سازنده، به تفکیک قطعات و سازندگان مختلف.

 

مدیریت کیفیت محصولات حین تولید و ارزیابی محصولات نهایی ساخته شده پس از تولید- QM in production

کاربرد:

پس از اینکه قطعات از سازندگان مختلف تامین و انبارش شدند نوبت به استفاده ی آن ها در سالن های تولید به منظور تولید محصول نهایی فرا می رسد. از جمله قابلیت های ماژول کیفیت و نقطه ی اتصال و یکپارچگی آن با ماژول برنامه ریزی تولید ( Production planning) تحت کنترل و نظارت قرار دادن قطعات و محصولات حین فرایند تولید می باشد. که این قابلیت را می توان به دو بخش کلی تقسیم نمود: بازرسی محصولات حین فرایند تولید و پس از اتمام فرایند تولید. به بیان دیگر با استفاده از این قابلیت پس از اتمام تمامی فرایندهای تولیدی در هر سالن تولیدی می توان هر محصول را در حالت تحت بازرسی کیفی قرار داد به نحوی که تا پیش از عدم دریافت تاییدیه ی کیفی هر سالن امکان خروج از آن سالن و ورود به ادامه ی فرایند تولید در سایر سالن ها را نداشته باشد. به این طریق این اطمینان حاصل می شود که محصول خروجی از هر سالن تولیدی لزوما مورد تایید کیفیت سازمان می باشد.

قابلیت ها:

 • امکان تعریف شاخص های مهم و مورد نیاز برای بازرسی محصولات حین و پس از تولید.
 • امکان تعریف شاخص های بازرسی در دو گروه کمی (ابعاد، غلظت و …..) و کیفی ( مانند نوع بسته بندی، درجه ی زبری و نرمی، …)
 • امکان نگهداری محصولات نهایی پس از اتمام فرایند تولیدی در حالت تحت بازرسی های کیفی و کاهش ریسک مصرف محصولات که هنوز موفق به اخذ تاییدیه ی کیفی نشده اند.
 • امکان ثبت تمامی نتایج حاصل از بازرسی های محصولات خروجی هر سالن تولیدی بر مبنای شاخص های بازرسی تعریف شده، به تفکیک هر محموله.
 • امکان انجام تست های مختلف حین تولید و ثبت نتایج حاصل از آن ها.
 • امکان ثبت ایرادات و عدم انطباق های مشاهده شده در هر یک از محصولات.
 • امکان ایجاد وظایف مختلف به منظور رفع عدم انطباق های مشاهد شده حین بازرسی و تخصیص آن ها به کاربران مربوطه.

مزایا:

 • حصول اطمینان از سالم بودن محصولات تولید شده در هر سالن.
 • ثبت نتایج حاصل از تست های مختلف انجام شده حین فرایند تولیدی.
 • ثبت نتایج حاصل از بازرسی نهایی در هر سالن.
 • امکان گزارش گیری از تولیدات هر سالن و مشاهده ی نتایج و ایرادات حاصل از بازرسی.
 • امکان گزارش گیری از فعالت های تخصیص داده شده و انجام شده برای هر محصول به منظور رفع عدم انطباق های آن.

 

مدیریت کیفیت و بازرسی محصولات پیش از تحویل به مشتری و خدمات پس از آن- QM in sale and distribution

کاربرد:

پس از اینکه محصول نهایی ساخته شد آماده ی تحویل به مشتری است. ولی این نکته نباید فراموش شود که حال مشتری در انتظار کالایی بی عیب و نقص و در کمال صحت و کیفیت است لذا ضروری است که پیش از تحویل به مشتری نهایی آخرین بازرسی های مورد نیاز انجام شود تا هدف غایی که همان کسب رضایت مشتری و تحویل محصولی بی عیب به او می باشد محقق شود. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که در بسیاری از موارد ممکن است بین آخرین مرحله از تولید نهایی محصول و تحویل آن به مشتری نهایی فاصله ی زمانی وجود داشته باشد که نیاز به ذخیره سازی آن ها باشد. در چنین موارد راهکار SAP یکپارچه سازی ماژول کیفیت و توزیع و فروش ( SD) می باشد. به این شکل که همزمان با ایجاد اسناد مرتبط با فروش، محصولات آماده ی فروش تحت بازرسی های کیفی قرار می گیرند و تا زمانی که تایید نهایی واحد کنترل کیفت نهایی نباشد امکان ارسال آن ها به مشتری وجود نخواهد داشت. در بعضی از موارد ممکن است که به هرعلتی محصول فروخته شده به شرکت عودت داده شود در این مرحله نیز می  توان به منظور ریشه یابی و حل مشکل از قابلیت تحت بازرسی قرار دادن محصولات در SAP استفاده نمود.

قابلیت ها:

 • امکان تعریف شاخص های مهم و مورد نیاز برای بازرسی پیش از تحویل به مشتری و از نقطه نظر مشتری.
 • امکان تعریف شاخص های بازرسی در دو گروه کمی (ابعاد، غلظت و …..) و کیفی ( مانند نوع بسته بندی، لیبل های موجود بر روی محموله های ارسالی، …)
 • امکان نگهداری محصولات آماده تحویل به مشتری در حالت تحت بازرسی های کیفی تا زمان اخذ تاییدیه های کیفیت به منظور فروش و توزیع.
 • امکان ثبت تمامی نتایج حاصل از بازرسی های محصولات آماده ی ارسال به مشتری.
 • امکان ثبت ایرادات و عدم انطباق های مشاهده شده در هر یک از محصولات و ایجاد وظایف مختلف به منظور رفع آن ها.

مزایا:

 • حصول اطمینان از تحویل محصول سالم و بی نقص به مشتری نهایی.
 • امکان گزارش گیری از ایرادت رایج و متداول در محصولات آماده تحویل به مشتری.
 • امکان گزارش گیری از راهکارهای انجام شده جهت رفع عدم انطباق ها پیش از تحویل به مشتری.
 • امکان ثبت ایرادات مشاهده شده پس از تحویل به مشتری و از نقطه نظر مشتری.
 • امکان گزارشگیری از فراوانی ایرادات مختلف قابل مشاهده توسط مشتری و از نقطه نظر مشتری و قابلیت تصمیم گیری در خصوص ریشه یابی آن ها.

 

ثبت و مدیریت عدم انطباق های مشاهده شده در سطوح مختلف سازمان کاربرد- QM Notification

بی شک در هر سازمانی احتمال مشاهده ی ایرادات و عدم انطباق ها در تمامی سطوح سازمان وجود دارد. از اولین گام شروع تولید یک محصول که شامل تحویل و دریافت کالای قطعات و محموله های آن می باشد تا ذخیره سازی آن ها در انبار و ارسال به سالن های تولیدی و حین فرایند تولید و پس از نهایی شدن تولید محصول و آماده سازی آن برای تحویل به مشتری، ممکن است ایراداتی طی فرایندهای کنترل و بازرسی مشاهده گردد. در چنین شرایطی، به منظور ثبت این ایرادات و ریشه یابی و حل آن ها، ماژول کیفیت در SAP ابزاری قدرتمند و کارا به نام اطلاعیه های کیفی و یا Notification  را در اختیار کاربران قرار می دهد. بدین ترتیب می توان با استفاده از تعریف یک بانک اطلاعاتی جامع از تمامی ایرادات ممکن و قابل مشاهده در سازمان، ایرادات را ثبت و برطرف نمود. یکی از مهم ترین کاربردهای Notification  امکان یکپارچه سازی آن با سایر ماژول ها از جمله مدیریت مواد  به منظور ثبت ضایعات و همچنین مرجوعات به سازندگان می باشد.

قابلیت ها:

 • تعریف و نگهداری بانک اطلاعاتی جامع سه سطحی از تمامی ایراداتی که ممکن است در یک سازمان مشاهده شود.
 • تعریف و نگهداری بانک اطلاعاتی جامع سه سطحی از تمامی راهکارها و وظایفی ممکن است برای رفع عدم انطباق ها در یک سازمان مورد نیاز باشد.
 • تعریف و نگهداری بانک اطلاعاتی جامع سه سطحی از تمامی ریشه ی ایرادات قابل مشاهده در یک سازمان.
 • تعریف و نگهداری بانک اطلاعاتی جامع سه سطحی از تمامی محل ایرادات قابل مشاهده در یک سازمان.
 • ثبت ایرادات و عدم انطباق های مشاهده شده به تفکیک هر قطعه و ایراد.
 • ثبت علل و ریشه های ایرادات و عدم انطباق های مشاهده شده به منظور ریشه یابی آن ها.
 • ثبت درجه ی اهمیت و ضرورت ایرادات و عدم انطباق های مشاهده شده به منظور الویت رسیدگی به آن ها.
 • ثبت اقدامات مورد نیاز جهت رفع ایرادات و تخصیص آن ها به کاربران مربوطه.
 • ارسال ایرادات ثبت شده و همچنین وظایف متناظر با آن ها به منظور رفع ایرادات به کارشناسان مربوطه در قالب ایمیل.
 • انجام و ثبت اقدامات لجستیکی مورد نیاز در راستای ایرادات مشاهده شده از جمله ضایع نمودن یا مرجوع کردن قطعات معیوب به سازند در قالب Notification ها.
 • قابلیت تعریف انواع مختلف Notification ها بر اساس نیازمندی های سازمان و فرایندهای مختلف.

مزایا:

 • امکان گزارش گیری تفضیلی از ایرادات ثبت شده در فرایندهای مختلف و فراوانی آن ها.
 • امکان گزارش گیری اقدامات انجام شده برای هر یک از ایرادات و عدم انطباق های ثبت شده.
 • امکان گزارش گیری از ریشه و علل ایرادات ثبت شده و برنامه ریزی برای رفع آن ها.
 • ردیابی مراحل مختلف انجام شده از زمان مشاهده ی ایراد تا برطرف شدن و یا تعیین تکلیف آن به صورت تفضلی بر اساس زمان و مکان و امکان پیگیری آن ها از طریق ایمیل.
کالیبراسیون ابزار و تجهیزات

کاربرد:

بی شک در تمامی سازمان ها ابزار و تجهیزات مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند که برخی از آن ها مستقیما در فرایند تولید مورد استفاد قرار می گیرند و برخی از آن ها نیز پشتیبان تولید و کمک تولیدی می باشند. فارغ از نوع ابزار و تجهیزات به منظور ابقا و افزایش بازدهی و کارایی آنها، این تسهیلات می بایست مورد بررسی و کالیبراسیون قرار گیرند. و این همان نقطه ی اتصال و یکپارچگی ماژول کیفیت و نگهداری و تعمیرات می باشد. بدین ترتیب می توان ابزار و تجهیزات را در بازه های زمانی مشخص مورد بررسی قرار داد که این بررسی می  تواند بر مبنا و اساس شاخص های مهم و اصلی که برای هر یک از تجهیزات و ابزارآلات تعریف شده است، باشد. بعضا نیاز است که برخی از این تجهیزات به منظور تست و بازرسی و انجام فرایند کالیبراسیون به بیرون از شرکت و یا به شرکت پیمانکاری که تخصص کالیبره نمودن تجهیزات را دارد، ارسال گردند، در این مورد می توان اتصال و یکپارچگی ماژول های MM, PM, QM را مشاهده نمود. چرا که انجام فرایند کالیبراسیون توسط پیمانکار خارجی را می توان در قالب خرید خدمات در نظر گرفت.

قابلیت ها:

 • تعریف اطلاعات پایه ی ابزار و تجهیزات از نقطه نظر کیفی.
 • تعریف و تخصیص طرح های بازرسی برای هر یک از ابزار و تجهیزات.
 • تخصیص طرح های مختلف بازرسی به حکم کارهای متعدد برای انجام عملیات نگهداری و تعمیرات.
 • کاهش ریسک امکان استفاده از ابزار و تجهیزاتی که زمان کالیبراسیون آن ها فرارسیده از طریق تحت بازرسی کیفی قرار دادن آن ها.

 مزایا:

 • تحت کنترل قرار دادن ابزار و تجهیزات و چلوگیری از استفاده ابزارو تجهیزات غیر کالیبره.