MM – Material Management ماژول تامین، خرید و مدیریت مواد

  • پیاده سازی مدیریت مواد برای اطمینان حاصل کردن از عدم کسری مواد
  • پیاده سازی فرایندهای مدیریت منابع تامین سازمان منطبق بر، برنامه ها بر نیازهای روزمره
  • پیاده سازی فرایندهای حوزه خرید خدمات
  • ایجاد بانک اطلاعاتی مواد، تامین کنندگان، لیست قیمت
  • پیاده سازی فرایندهای حوزه خرید کالا و شامل برنامه ریزی منابع، مدیریت موجودی، تایید و ثبت فاکتور
  • پیاده سازی فرایندهای برنامه ریزی بر مبنای مصرف براساس پیشینه مصرف و پیش بینی
  • پیاده سازی فرایند های انبار گردانی و نظارت بر اجرای آن ها
  • پیاده سازی فرایند های خرید داخلی و شامل هزینه های حمل، بیمه و…
  • پیاده سازی فرایندهای خرید خارجی از ثبت سفارش تا ترخیص کالا، تحویل و دریافت، ثبت فاکتور و شامل هزینه های حمل، بیمه، گمرک و …

 

SAP PM-Plant Maintenance- ماژول تعمیرات و نگهداری

   • ایجاد و نگهداری بانک داده های تجهیزات سازمان اعم از اطلاعات تجهیز، محل استقرار، گروهاي مرتبط كاري
   • پياده سازي فرآيندهاي نگهداري و تعميرات پیشگیرانه
   • پياده سازي فرآيندهاي نگهداري و تعميرات اتفاقی
   • پياده سازي فرآيندهاي نگهداري و تعميرات اصلاحی
   • پياده سازي فرآيندهاي خريد و فروش خدمت
   • پياده سازي فرآيند نوسازي تجهیزات و قطعات
   • پياده سازي فرآيند ساخت تجهيزات و قطعات

 

SAP PP- Production Planning – ماژول برنامه ریزی تولید

 • ایجاد و نگهداری بانک داده های اصلی اقلام تولید
 • طراحی و تعریف ساختار BOM اقلام تولیدی و روش تولید
 • پیاده سازی فرایندهای مرتبط با مدیریت تغییرات
 • پیاده سازی فرایندهای برنامه ریزی تامین مواد
 • پیاده سازی فرایندهای برنامه ریزی ظرفیت
 • پیاده سازی اجرای برنامه های تولید در سطح کارگاه برای انواع تولید پیوسته و ناپیوسته
 • پیاده سازی فرایندهای دوباره کاری و دمونتاژ در پروسه تولید

 

SAP QM- Quality Management – ماژول مدیریت کیفیت

   • پیاده سازی فرایندهای بازرسی کیفی مواد و قطعات ورودی به سازمان
   • پیاده سازی فرایندهای بازرسی کیفی قطعات و محصولات حین تولید و موجود در انبارها
   • پیاده سازی فرایندهای بازرسی کیفی قطعات و محصولات پس از تولید
   • پیاده سازی فرایندهای بازرسی کیفی قطعات و محصولات حین توزیع و فروش
   • پیاده سازی فرایندهای بازرسی کیفی تجهیزات و ابزارها و کالیبره نمودن آن ها
   • پیاده سازی فرایندهای مرتبط با عدم انطباق های کیفی در هر از سطح کسب و کار
   • پیاده سازی فرایند مدیریت هزینه های کیفی
   • ایجاد امکان بازرسی و ممیزی فرآیندهای کسب و کار

 

SD – Sales & Distribution ماژول فروش و توزیع

  • پیاده سازی فعالیت های پیش از فروش مانند کمپین ها، نظرسنجی ها، دریافت استعلام ها و ارسال جواب
  • پیاده سازی پایش درخواست فروش بر مبنای SO، ارتباط با انبار، ویژگی های ارسال اتوماتیک
  • پیاده سازی فرایندهای فروش، پرداخت بهای کالاها و خدمات
  • پیاده سازی قیمت گذاری انعطاف پذیر بر مبنای مشتریان، کالاهای فروش رفته، تخفیفات و…
  • پیاده سازی سیستم برداشت ((Picking و بسته بندی (Packing ) اقلام مورد سفارش

 

WM – Warehouse Management ماژول مدیریت انبارها

  • پیاده سازی مدیریت موجودی دقیق و نگاشت فعالیت های انبار در سطح قفسه
  • پیاده سازی قابلیت استفاده از استراتژی های متنوع گذاشت و برداشت برای ساماندهی و بهینه سازی عملیات لجستیکی
  • پیاده سازی فرایندهای بهینه سازی استفاده از فضای انبار و جابجایی ها، برنامه ریزی و پایش انبار
  • پیاده سازی فرایندهای مبتنی بر Radio frequency(RF) برای اتوماسیون فرایندهای انبار