سرورها و منابع ذخیره سازی

  • مشاوره و طراحی بستر پردازشی و ذخیره‌ای مراکزداده مبتنی بر تکنولوژی‌های نوین
  • تأمین، نصب و راه‌اندازی سرور و Storage
  • ارائه راهکارهای جامع پشتیبان‌گیری و بایگانی اطلاعات
  • ارائه راهکارهای ذخیره‌سازی DAS، NAS و SAN