ماژول مدیریت انبار – Warehouse Management

کاربرد:

ماژول (SAP-WM) کنترل موجودی را با دقتی بالا امکان پذیر می سازد و با طبقه بندی محل انبارش تا سطح قفسه امکان ردیابی موجودی ماده را تا سطح آدرس قفسه محقق می سازد. امکان جابجایی مواد بر اساس استراتژی های گذاشت و برداشت و استفاده از ابزارهای handheld از دیگر ویژگی های این ماجول است.

 

قابلیت ها:

  • تعریف و مدیریت ساختارهای پیچیده انبار
  • استفاده از Barcode Scanner ها و Handheld برای تسریع عملیات انبار و اتوماسیون فرایند
  • مدیریت فضای انبار
  • پوشش دادن فرایندهای به پیش از دریافت (Inbound) و پیش از ارسال(Outbound)
  • ورود اطلاعات به سیستم از طریق موبایل
  • پشتیبانی از فرایندهای JIT

 

مزایا:

  • استفاده بهینه از فضای انبار
  • بهینه سازی فرایندهای لجستیکی و کاهش هزینه های مربوط بر پایه استراتژی های گذاشت و برداشت
  • کاهش سطح موجودی راکد و هزینه ای مربوط