SAP Workflow

به زبان ساده Workflow یا گردش کار به معنی خودکار شدن جریان کار میباشد. ولی این به این مفهوم نیست که تمامی وظایف و کارهای یک فرایند از طریق workflow انجام میشود چون در هر فرایندی تمام کارها در پایان فقط توسط کاربر انجام می شود. ولیکن مدیریت توالی مراحل و رویدادها، وابستگی وظایف و کارها توسط سیستم گردش کار انجام شده و کاربران را از اینکه چه کاری را در چه زمانی باید انجام دهند آسوده می گرداند.

SAP Business Workflow در قلب سیستم SAP قرار دارد و از طریق آن می توان فرایندهای تجاری مرتبط با ماژولهای کاربردی SAP را طراحی و اجرا کرد. گردش کار در SAP بطور خاص برای موقعیت هایی مناسب است که در طی یک فرایند، کارهای متوالی یا مراحل تایید توسط کاربران مجزا میبایست انجام شود.

 

خدمات ما در حوزه های مرتبط با گردش کار در SAP

  • فرایندهای تایید و تصویب

در فرایندهایی که نیاز به مراحل تایید دارند، با استفاده از اجرای سیستم گردش کار، مراحل تصویب افراد براساس رویدادی که در SAP انجام می شود تعریف شده و توالی تاییدات مدیریت می شود. بعنوان مثال در ماژول SAP MM، مراحل فرایند خرید شامل درخواست خرید، سفارش خرید، فاکتور خرید و پرداخت

  • پیاده سازی یک فرایند خاص

فرایندهایی که مراحل کار آنها طبق یک رویه مشخص و ثابت، تکرار می شود و با استفاده از تعریف گردش کار میتوان توالی و مراحل انجام کار را بصورت wizard و پی در پی پیاده سازی کرد. مانند روند استخدام در ماژول SAP HR

  • بازرسی فرایند

مطابق با آیین نامه و سیاستگذاری سازمان، با استفاده از تعریف حلقه های بازرسی در سیستم گردش کار امکان کنترل وقایع و رویدادهای ثبت شده توسط کاربران، میسر می گردد.

 

 مهمترین مزایای سیستم گردش کار SAP Workflow

  • اطمینان از کیفیت انجام فرایند از طریق ارسال مستقیم اطلاعات به خود کاربر
  • کاهش چرخه زمانی انجام فرایند با امکان چک کردن کارتابل و لیست کارها
  • کنترل و نظارت بر مهلت انجام کارها
  • ایجاد شفافیت در فرایند و روند اجرای کارها
  • دارا بودن الگوهای استاندارد و مورد کاربرد گردش کار بعنوان مرجع
  • صرفه جویی در هزینه ها